Obrady mleczarzy w Augustowie

2004.09.21 00:00
Zaskakująco wysoki wzrost eksportu zanotowała branża mleczarska w bieżącym roku.

W pierwszej połowie 2004 o 70% zwiększyły się wpływy z eksportu w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Fachowcy oceniają, iż obecnie ceny płacone rolnikom za mleko powoli zrównują się z cenami w krajach UE. O szansach i zagrożeniach polskiego sektora mleczarskiego dyskutowali przez dwa dni w Augustowie spółdzielcy, naukowcy oraz przedstawiciele organizacji i instytucji skupionych wokół polskiego mleczarstwa. Tematem wiodącym II Forum "Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia" był handel i promocja artykułów mleczarskich.
Trzykrotny wzrost eksportu masła, wzrost eksportu serów o 54%, mleka w proszku o 25% oraz znaczący wzrost eksportu mleka i śmietany - to wyniki jakie osiągnęło polskie mleczarstwo od początku tego roku. To dane pozytywnie zaskakujące sektor mleczarski - ocenili uczestnicy II Forum "Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia", które w miniony weekend obradowało w Augustowie. Tym bardziej, że 64% rynku zbytu stanowi eksport do krajów Unii Europejskiej. Ważnym odbiorcą polskich produktów są również kraje rozwijające się, do których polskie mleczarnie eksportują głównie mleko w proszku. Jak ocenił Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, rewelacyjne wyniki eksportowe możliwe były do osiągnięcia m.in. dzięki kontyngentom bezcłowym do Unii Europejskiej, ale także konkurencyjnym cenom. Jak podkreśliła podczas obrad prof. Jadwiga Seremak-Bulge z IERiGŻ polskie produkty mleczarskie są tańsze od unijnych o 17-34%. Jednakże siła polskiego mleczarstwa jest zbyt słaba by doprowadzić do spadku cen produktów na unijnym rynku. Wyniki eksportu, stale rosnący skup mleka oraz wysokie ceny za skupowany surowiec dobrze rokują dla polskiego mleczarstwa. Od końca 2003 roku ceny skupowanego w kraju surowca wzrastają i są obecnie wyższe o 31% niż przed rokiem. W sierpniu średnia cena płacona rolnikom za mleko w klasie ekstra wynosiła w kraju 0,87 zł. Dla porównania - MLEKPOL z Grajewa - największa spółdzielnia w kraju, płaci dzisiaj swoim dostawcom 1,14 zł za litr mleka najwyższej klasy. Jak poinformował uczestników konferencji prezes grajewskiej spółdzielni Edmund Borawski - obecnie MLEKPOL skupuje surowiec od 13 tysięcy dostawców (spośród ponad 15 tysięcy ogółem), którzy posiadają atesty weterynaryjne. Na początku roku gospodarstw z atestami było tylko 4 tysiące. Od początku roku MLEKPOL zanotował w skupie 8% dynamikę, która w miesiącach letnich wzrosła do 12%.
Omawiając sytuację surowcową na polskim rynku mleka, uczestnicy Forum ocenili, że w najbliższym czasie jego cena zacznie spadać. Pociągnie to za sobą spadek kosztów produkcji i cen artykułów mleczarskich, co zwiększy na nie popyt na rynku krajowym. Jest to optymistyczna prognoza w kontekście niepokojących danych o spadającym spożyciu mleka w naszym kraju. W ocenie uczestników konferencji ważne jest promowanie produktów mleczarskich oraz zachęcanie do ich spożywania m.in. poprzez takie akcje jak "Szklanka mleka". Ważne jest również utrzymanie wysokiej tendencji w eksporcie do krajów Unii. Obecny na konferencji Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Andrzej Kowalski podkreślił wagę również rynku rosyjskiego a także białoruskiego i ukraińskiego dla zbytu polskiego mleczarstwa. Poformował, iż kraje te pozostają bardzo ważnymi partnerami handlowymi, z którymi należy szukać porozumienia. Eksport do Rosji stanowi obecnie 9% wartości ogólnego eksportu polskich produktów mleczarskich - poinformowała Elżbieta Nitecka ze Związku Prywatnych Przetwórców Mleka. Jej zdaniem polskie mleczarnie są przygotowane pod względem wymagań do odbioru kontroli rosyjskich inspektorów.
Konferencja w Augustwie była już drugim spotkaniem branży mleczarskiej organizowanym przez SM MLEKPOL oraz First Communications pod hasłem "Polska spółdzielczość mleczarska w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia". Formu zgromadziło ponad 130 osób - przedstawicieli spółdzielni mleczarskich z całego kraju, organizacji i instytucji skupionych wokół mleczarstwa oraz naukowców. Konferencja przebiegała pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.


1438 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39