Od 19 maja wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczących rejestracji w CEIDG

2016.05.18 10:50
Nowelizacja ustawy jest kolejnym etapem ułatwiania kontaktów przedsiębiorców z urzędami z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. Nowe przepisy przewidują sporo uproszczeń dla przedsiębiorców, którzy korzystają z CEIDG.
Od 19 maja wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczących rejestracji w CEIDG
Fot: UM Białystok

Od czwartku (19.05) wchodzą w życie zmiany przepisów dotyczących rejestracji przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zmiany będą dotyczyły m.in. obowiązku posiadania tytułu do nieruchomości, uproszczenia procedury wykreślania przedsiębiorców i dokonywania sprostowań wpisów, rozwiązywania wątpliwości interpretacyjnych.

Osoba fizyczna, która rejestruje działalność gospodarczą, zostanie zobowiązana do dysponowania tytułem pranym do nieruchomości. Oznacza to, iż przedsiębiorca podczas rejestracji podaje tytuł prawny jako swój adres zamieszkania, adres do doręczeń oraz adres, pod którym wykonywana jest działalność.

Ze względu na uwagi użytkowników CEIDG wprowadzona będzie możliwość rezygnacji z wpisu przed rozpoczęciem wykonywania działalności, o ile przedsiębiorca złoży taki wniosek.

Za pomocą automatycznego mechanizmu wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG znacznie ograniczą się liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniem bądź wykreśleniem wpisu. Wykreślenie będzie odbywało się w trakcje czynności materialno-technicznych zamiast w trybie decyzji administracyjnej, co znaczy, iż nie będzie można odwołać się od tej decyzji.

Ograniczona zostanie również liczba danych, jakie wymagane są we wniosku o zawieszenie działalności. Należy pamiętać, że jeśli działalność firmy jest zawieszona i dany przedsiębiorca nie złoży wniosku o wznowienie wykonywania działalności przed upływem 24 miesięcy, to zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

Automatyczne wykreślenie może nastąpić również w sytuacji, gdy nie została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej (z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności) oraz po poinformowaniu o zgonie przedsiębiorcy.

Wprowadzenie możliwości korekty danych adresowych pozwoli na usunięcie nieprawdziwych informacji znajdujących się w rejestrze. Dodatkowo w ramach zmian w katalogu danych dodane będzie miejsce do wpisania numeru telefonu przedsiębiorcy oraz dodatkowych informacjach odnośnie upadłości bądź restrukturyzacji firmy.

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy dane z CEIDG będą bezpłatne oraz hurtowo udostępniane podmiotom publicznym, a także komercyjnym.

Radosław Malinowski
radoslaw.malinowski@bialystokonline.pl
1304 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39