Oferty pracy na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

2015.07.22 00:00
Dziekan oraz Rada Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku ogłosili konkursy na stanowiska asystentów i adiunktów. Na zatrudnienie może liczyć siedem osób.
Oferty pracy na Wydziale Ekonomii i Zarządzania
Fot: K. Klimowicz

Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB zatrudni nowych pracowników - pięciu asystentów i dwóch adiunktów.

Praca dla asystentów

Poszukiwany jest asystent w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego. Kandydaci powinni mieć tytuł zawodowy magistra ekonomii i biegle władać językiem angielskim.

Osoby mające tytuł zawodowy magistra ekonomii mogą się również ubiegać o stanowisko asystenta w Katedrze Ekonomii Politycznej. Kandydat, oprócz podania czy życiorysu, musi dostarczyć do dziekanatu informację o wszczętym przewodzie doktorskim z zakresu i ekonomii ze specjalnością teoria wzrostu gospodarczego oraz zaawansowaniu rozprawy doktorskiej.

Asystent jest również poszukiwany w Zakładzie Podstaw i Strategii Zarządzania. O pracę mogą starać się osoby mające wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku zarządzanie lub ekonomia. Zainteresowania kandydata powinny być zgodne z profilem badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Podstaw i Strategii Zarządzania.

UwB ogłosił także konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ekonometrii i Statystyki. Osoby starające się o pracę na tym stanowisku powinni mieć tytuł magistra ekonomii lub matematyki. Kandydat także powinien mieć zainteresowania zgodne z profilem miejsca pracy, o którą się ubiega.

Asystenta zatrudni również Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki. Od zainteresowanych wymaga się przede wszystkim tytułu zawodowego magistra ekonomii. Jednym z wymogów jest też doświadczenie w zakresie prowadzenia badań naukowych na uczelni.

Konkursy na adiunktów

Ogłoszono również konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Osoba starająca się o zatrudnienie powinna mieć: stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia lub finanse oraz udokumentowany dorobek publikacyjny i konferencyjny. Wymogiem jest też doświadczenie w prowadzeniu akademickich zajęć dydaktycznych i biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).

Adiunkt jest również poszukiwany w Zakładzie Podstaw Strategii i Zarządzania. Kandydat na to stanowisko powinien mieć stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu lub ekonomii, udokumentowany dorobek publikacyjny i konferencyjny oraz doświadczenie w pracy badawczej. Na zatrudnienie może liczyć osoba, która ma doświadczenie dydaktyczne (w tym prowadzenie wykładów na uczelni z zakresu podstaw o zarządzaniu) oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć w języku angielskim. Konieczny jest również dorobek naukowo-badawczy z zakresu zarządzania i ekonomii zdobyty w ciągu ostatnich pięciu lat.

Wymagane dokumenty

Zainteresowani pracą na Wydziale Ekonomii i Zarządzania powinni złożyć na uczelni m.in. podanie o zatrudnienie, życiorys osobowy, oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na UwB będzie to podstawowe miejsce pracy kandydata oraz informacje dotyczące osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych. Do konkursu mogą przystępować osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym
z dnia 27 lipca 2005 roku oraz statucie UwB.

Szczegółowy opis wymogów i potrzebnych dokumentów znajduje się na stronie Wydziału Ekonomii i Zarządzania.

Dokumenty na stanowiska asystentów i adiunktów można składać (w 2 egzemplarzach) w Dziekanacie Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 63.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

865 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39