Ogłoszono konkurs na dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury

2023.03.20 10:12
Po rezygnacji ze stanowiska dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury przez Barbarę Bojaryn-Kazberuk, Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs na tę funkcję. Oferty można składać od 20 marca do 19 kwietnia.
Ogłoszono konkurs na dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury
Fot: Podlaski Instytut Kultury

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs na dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury. O to stanowisko mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

- mają wykształcenie wyższe magisterskie: preferowane o profilu artystycznym;

- mają co najmniej 5-letni udokumentowany staż pracy;

- mogą wykazać się co najmniej 3-letnim udokumentowanym doświadczeniem na stanowisku kierowniczym;

- są niekarane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

- ich stan zdrowia pozwala na pracę na stanowisku kierowniczym.

Zgłoszenia można składać od 20 marca do 19 kwietnia. Szczegóły znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Anna Kulikowska
anna.kulikowska@bialystokonline.pl

1134 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39