Ogłoszono konkurs na Podlaskiego Kuratora Oświaty. Co z p. o. kuratora Iwoną Gaweł?

2024.01.16 16:58
Wojewoda Jacek Brzozowski ogłosił konkurs na stanowisko Podlaskiego Kuratora Oświaty. Zgłoszenia będą przyjmowane przez najbliższe dwa tygodnie.
Ogłoszono konkurs na Podlaskiego Kuratora Oświaty. Co z p. o. kuratora Iwoną Gaweł?
Fot: JF

Wojewoda poinformował o konkursie na stanowisko Podlaskiego Kuratora Oświaty. Kandydatami do objęcia tej funkcji mogą być osoby, które posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny. Wymogiem jest też posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego i co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela. 

Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie w ciągu 15 dni od pojawienia się ogłoszenia, mają czas, by złożyć komplet dokumentów. Wśród nich musi się znaleźć uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a także organizacji i zarządzania kuratorium oświaty, życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz dokumenty potwierdzające m.in. wykształcenie. Kuratorem może zostać osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie była karana karą dyscyplinarną (nie może się też toczyć przeciwko niej żadne postępowanie dyscyplinarne) i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. 

Chętni mogą składać oferty w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku / Biuro Organizacji i Kadr, ul. Mickiewicza 3, pok. 41 lub przesłać je pocztą.

A co dalej z p.o. kuratora - Iwoną Gaweł?

Wojewoda w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej zadecydował na początku bieżącego roku, że Iwona Gaweł będzie pełniła obowiązki Podlaskiego Kuratora Oświaty za odwołaną 29 grudnia 2023 r. Beatę Pietruszkę. Będzie ona wykonywała swoje obowiązki do czasu wyłonienia nowego kuratora.

Pełniąca obowiązki kuratora może rzecz jasna również wziąć udział w konkursie i ma szansę zostać Podlaskim Kuratorem Oświaty na najbliższe lata. Iwona Gaweł jest polonistką, ukończyła studia podyplomowe (m.in. z dziennikarstwa, socjoterapii, resocjalizacji, czy doradztwa zawodowego). W ostatnich latach pracowała w Szkole Podstawowej nr 49 w Białymstoku.

Poprzednia kurator została odwołana pod koniec roku

Minister edukacji Barbara Nowacka podjęła decyzję 29 grudnia, by odwołać ze stanowiska dotychczasową Podlaską Kurator Oświaty, Beatę Pietruszkę, która była związana z Prawem i Sprawiedliwością. Pietruszka była powołana na to stanowisko wiosną 2018 r. przez ówczesnego wojewodę Bohdana Paszkowskieo. Wcześniej przez kilkanaście lat pracowała jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 1998 r. była wizytatorem w kuratorium oświaty, w międzyczasie pełniła obowiązki kierownika referatu edukacji w urzędzie marszałkowskim, gdzie przez 4 lata była wiceprzewodniczącą Solidarności oświatowej w Białymstoku.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

1243 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39