Opłata śmieciowa. Emeryci mogą starać się o 5 zł ulgi

2013.09.12 00:00
Samotnie zamieszkujący emeryci i renciści mogą ubiegać się o ulgę w opłatach za gospodarowanie odpadami. Spółka Lech zachęca, by składać wnioski o dopłatę.
Opłata śmieciowa. Emeryci mogą starać się o 5 zł ulgi
Fot: sxc.hu

- Aby móc się ubiegać o dopłatę, należy spełnić określone warunki. Właściciel nieruchomości musi być emerytem lub rencistą i zamieszkiwać nieruchomość samotnie. Warunkiem koniecznym jest również nieposiadanie innego źródła dochodu niż emerytura lub renta - wyjaśnia Karol Świetlicki, rzecznik prasowy spółki Lech odpowiedzialnej za gospodarowanie odpadami w Białymstoku.

Co ważne, na dzień składania wniosku nie można również posiadać zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Dopłata, o jaką można się ubiegać, wynosi 5 zł miesięcznie.

W przypadku osób zamieszkujących w domach jednorodzinnych, osobiście składamy wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami w Biurze Zarządzania Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Białymstoku w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Branickiego 9. Do wniosku należy dołączyć ostatni odcinek emerytury, decyzję o przyznaniu renty lub zeznanie podatkowe za ostatni rok oraz wszelkie inne dokumenty, które mogą mieć zdaniem wnioskodawcy wpływ na przyznanie prawa do dopłaty (w tym oświadczenia).

W imieniu osób zamieszkujących w zasobach spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych wnioski o dopłatę składać będą zarządy. Osoba spełniająca wspomniane wcześniej warunki powinna przekazać taką informację do zarządu, któremu, jako podmiotowi składającemu deklarację, przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dopłaty.

Po złożeniu wniosku zostanie on zweryfikowany, rozpatrzony, a na koniec zostanie wydana informacja w sprawie dopłaty. W przypadku przyznania dopłaty, będzie ona przysługiwała od następnego miesiąca od złożenia wniosku do końca danego roku. W przypadku ubiegania się o dopłatę na rok 2014, wniosek należy złożyć do 2 grudnia 2013 r.

Wniosek można pobrać również ze strony internetowej www.odpady.bialystok.pl, szczegółowe informacje dotyczące dopłaty uzyskać można pod nr. tel. 85 678 49 01.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

955 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39