Osiem gmin dostanie ponad 20,5 miliona złotych. Jak mieszkańcy na tym skorzystają?

2024.01.13 14:37
Niebawem podstawowe potrzeby lokalnych społeczności zostaną spełnione. Do gmin powędrują środki między innymi na kanalizacje i oczyszczalnie ścieków. Kto je otrzyma? Podajemy szczegóły.
Osiem gmin dostanie ponad 20,5 miliona złotych. Jak mieszkańcy na tym skorzystają?
Fot: pixabay.com

20,5 miliona złotych do podziału

Wicemarszałek Marek Olbryś i członek zarządu Marek Malinowski podpisali umowę z przedstawicielami ośmiu samorządów i zakładów: energetyki cieplnej oraz gospodarki komunalnej. Dotyczyły one dotacji w kwocie ponad 20,5 miliona złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), z których środki sfinansują inwestycje związane z oczyszczalniami ścieków, stacjami uzdatniania wody, wodociągami, ujęciami wody oraz kanalizacjami.

– Są to bardzo potrzebne i ważne przedsięwzięcia, bo wiążą się z poprawą jakości życia naszych mieszkańców. Serdecznie gratuluję dobrze napisanych wniosków i dziękuję za aplikowanie, bo to wyraz dbałości o nasze województwo – zaznaczył Marek Olbryś i dodał, że w czasie kadencji obecnego zarządu podpisano do tej pory 103 umowy na łączną kwotę pomocy 185 milionów złotych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach PROW 2014-2020.

Przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski z kolei docenił starania zarządu województwa w kwestii pozyskiwania funduszy europejskich na te cele:
– Gratuluję otrzymanych dotacji. One na pewno poprawią jakość życia i przyniosą wymierne oszczędności mieszkańcom.

W podobnym tonie wypowiedział się radny sejmiku Paweł Wnukowski, reprezentujący północną część regionu:
– Województwo podlaskie to zielone płuca Polski. My chcemy dbać o nasze środowisko, żeby nasi mieszkańcy czuli się tu dobrze, bezpiecznie, komfortowo i jednocześnie w przyjaźni ze środowiskiem.

Umowy podpisano z następującymi beneficjentami:

1. Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy sp. z o.o. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Rezydenckiej w Porosłach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Poziomkowej, Bławatkowej, Dworskiej i Kwiatowej w Krupnikach oraz budowa nowego ujęcia wody na SUW w Rogowie" – 2 141 430 złotych.
2. Gmina Kolno "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Janowie" – 3 628 903 złotych.
3. Gmina Turośń Kościelna "Poprawa jakości i dostępności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Turośń Kościelna" – 2 887 665 złotych.
4. Gmina Raczki "Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Raczki wraz z rozbudową infrastruktury odnawialnych źródeł energii" – 2 854 693 złotych.
5. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Szumowie "Uporządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej w Gminie Szumowo – etap II" – 1 923 760 złotych.
6. Gmina Perlejewo "Budowa sieci wodociągowej w obrębach Głęboczek, Wiktorowo, Osnówka" – 1 017 024 złotych.
7. Gmina Sztabin "Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Sztabinie" – 3 363 310 złotych.
8. Gmina Szudziałowo "Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szudziałowo" – 2 722 786 złotych.

Co o dotacjach mówią włodarze gmin?

Zakład Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy wybuduje sieć wodociągową w ul. Rezydenckiej w Porosłach oraz kanalizację sanitarną w ul. Poziomkowej, Bławatkowej, Dworskiej i Kwiatowej w Krupnikach. Jednak, jak przyznał burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, najważniejsza inwestycja w ramach tego wsparcia to budowa nowego ujęcia na Stacji Uzdatniania Wody w Rogowie.

– Jakby tej wody gdzieś brakowało, to teraz, po rozbudowie, ta woda będzie już w wystarczającej mierze zadowalać mieszkańców – zapewnił.

Kwotę dotacji docenił prezes zakładu Mariusz Wróbel. Jak powiedział, dodatkowe pieniądze, zwłaszcza na takie cele, zawsze się przydają.

– Nasi mieszkańcy na pewno odczują wielką ulgę. I ci, co będą mieli wodę, i ci, co będą mieli kanalizację. A gmina będzie dodatkowo zabezpieczona dzięki budowie nowej studni głębinowej – podsumował.

Najwięcej środków otrzymała gmina Kolno. Za te pieniądze przebudowana i rozbudowana zostanie Stacja Uzdatniania Wody w Janowie. Wójt gminy Józef Wiśniewski nie krył, że to dofinansowanie jest bardzo duże, a środki bardzo wyczekiwane.

– Posiadamy trzy stacje uzdatniania wody. Dwie – w miejscowości Zabiele i Kumelsk – zostały już wcześniej zmodernizowane. Ta w Janowie czekała aż dotąd na swoją kolej – wyjaśniał.

W ramach przedsięwzięcia zakupione zostaną urządzenia technologiczne do uzdatniania wody. Powstanie również dodatkowa studnia głębinowa, a budynek, w którym mieści się stacja, będzie odnowiony.

– Bardzo dobrze, że uruchomiony został taki mechanizm finansowania, który pozwala nam te czynności wykonać – dodał Wiśniewski.

Ewa Reducha-Wiśniewolska
ewa.reducha@bialystokonline.pl

1186 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39