Pesymiści czy realiści?

2005.02.21 00:00
To jedno z pytań, które w stosunku do mieszkańców Białegostoku nasuwa się po analizie wyników naszej ostatniej sondy.

Pytanie w niej brzmiało: czy uważasz, że deklarowany termin (1 czerwca) otwarcia deptaka na Lipowej zostanie dotrzymany?
Bez względu na odpowiedź jedno jest jasne - temat deptaka na Lipowej budzi duże zainteresowanie mieszkańców naszego miasta. Celowo ta sonda dłużej niż zwykle gościła na naszym portalu, a to z powodu, że kwestia była (i jest) wciąż aktualna i dyskutowana. Dodatkowo, temat stał się aktualny z powodu protestów przedsiębiorców z terenu Lipowej oraz debaty na temat rozwiązań komunikacyjnych w rejonie przyszłego miejskiego deptaka.
Tylko 22% uczestników sondy wierzy w terminowe otwarcie. W konfrontacji z 46% za nieterminowym, popartych 32% głosów, które w ogóle nie wierzą w otwarcie deptaka, wyłania się obraz mieszkańca pesymistycznego, lub doskonale znającego polskie realia dotyczące inwestycji bez względu na ich rozmiar i umiejscowienie.
W każdym bądź razie, wyniki tej sondy głęboko do serca powinni wziąć sobie decydenci miejscy. Mieszkańcy Białegostoku dają jasny sygnał, że mają niską wiarę w skuteczność działania władz.


1448 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39