Podatki od nieruchomości idą w górę. Nawet więcej niż chciało miasto

2019.11.25 15:31
Rada miasta, głosami radnych Koalicji Obywatelskiej, zwiększyła stawki podatku od nieruchomości. Co więcej, zwiększyli oni jeszcze stawki, które zaproponowało miasto.
Podatki od nieruchomości idą w górę. Nawet więcej niż chciało miasto
Fot: MN

Jednym z głównych punktów listopadowej sesji rady miasta była dyskusja na temat zwiększenia stawek podatków od nieruchomości oraz środków transportowych. Przypomnijmy, że urząd miasta zaproponował zwiększenie obu o 3,5%. W przypadku pierwszego z nich oznaczałoby to m.in. że za nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe płacilibyśmy 76 gr za 1 m2. Przy prowadzeniu działalności gospodarczej będzie to 23,14 zł/m2 dla powierzchni użytkowej. Dla organizacji pożytku publicznego stawka wyniesienie natomiast 7,66 zł/m2 powierzchni użytkowej. Te podwyżki spowodowałby wpływy do budżetu większe o 4 mln zł.

I jeszcze wyżej

Można było spodziewać się, że przy tym punkcie pojawią się też głosy sprzeciwu, niespodziewanie jednak pierwszy głos w dyskusji nie był przeciwko podwyżce stawek, a wręcz zaproponował zwiększenie tej podwyżki. Z propozycją poprawki w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej wystąpiła Jowita Chudzik. Według poprawki stawki miałyby zostać ustalone na poziomie 80 gr/m2 przy nieruchomościach mieszkaniowych, 23,30 zł/m2 powierzchni użytkowej przy nieruchomościach wykorzystywanej do działalności gospodarczych i 7,67 zł przy lokalach użytkowanych na cele organizacji pozarządowych.

- Budżet miasta znalazł się w trudnej sytuacji w związku ze zmniejszeniem wpływów z podatków i w szczególny sposób dotknęło to środowiska sportowe. Z 12,5 mln zł, które były przeznaczone w bieżącym roku na zadania zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu, w projekcie budżetu na rok 2020 przeznaczono na ten cel 3,5 mln zł. Ta sytuacja może zagrozić istnieniu wielu klubów zasłużonych w szkoleniu białostoczan. Dlatego zwracamy się z prośbą o przeznaczenia środków ze zwiększonych stawek na ten rozwój kultury fizycznej i sportu – argumentowała Jowita Chudzik.

Wspomniane podwyżki dałyby dodatkowe 2 mln zł. Ze zdziwieniem tę propozycję przyjął radny Maciej Biernacki.

- Zastanawiam się, czy to jest dobra droga, bo dzisiaj ceny wszystkie tak galopują, bo niedługo nasi mieszkańcy staną się o wiele biedniejsi niż byśmy chcieli – zauważył Maciej Biernacki.

Przeciw był natomiast Sebastian Putra z Prawa i Sprawiedliwości, który zauważył, że gdy zgłaszał propozycję zwiększenia środków w budżecie na kulturę fizyczną i sport podczas posiedzenia komisji, które miałyby zostać pokryte z rezerwy celowej, to wówczas radni Koalicji Obywatelskiej odrzucili ten pomysł.

- Nie przyjęliście tego, a teraz wychodzicie z poprawką, gdzie chcielibyście zrzucić na wszystkich mieszkańców wyższe podatki, żeby oddać na sport. Po prostu nie wierzę wam, ponieważ nie wy wydajecie te pieniądze. Jesteście reprezentantami miasta i powinniście bronić mieszkańców przed niekorzystnymi decyzjami magistratu. Powinniście znaleźć inne źródło finansowania – mówił Sebastian Putra.

Nie ma innej drogi

Reprezentanci Koalicji Obywatelskiej bronili jednak swojej propozycji, tłumacząc, że na ten moment nie da znaleźć się innego źródła finansowania.

- Jeszcze w weekend rozmawialiśmy z panią skarbnik o znalezieniu tych pieniędzy gdzie indziej, ale na ten moment nie jest to możliwe. Na początku roku, jeszcze przed rozpisaniem konkursu na dotację, będziemy chcieli znaleźć dodatkowe środki – mówiła Jowita Chudzik.

Skarbnik miasta Stanisława Kozłowska poszła radnym Koalicji Obywatelskiej w sukurs, zauważając, że do zarządzania rezerwą uprawnienia ma tylko prezydent, zresztą jest ona w tym roku potrzebna po to, żeby zabezpieczyć się w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej, które od drugiego półrocza wzrosną aż o 40%.

Ostatecznie radni, głosami klubu Koalicji Obywatelskiej, przyjęli podwyżki podatku od nieruchomości zgodnie z tym, co sami zaproponowali. Przy punkcie dotyczącym podatku od usług transportowych, czyli od posiadania sprzętu typu ciężarówki, naczepy, ciągniki siodłowe itp., nie było dodatkowego zwiększenia, ale tutaj także za głosowali tylko radni Koalicji Obywatelskiej.

Nowe stawki zaczną obowiązywać od 2020 roku.

Podatek od nieruchomości:

- mieszkalnych - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
- związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90 zł od 1 m2 powierzchni nieużytkowej;
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni nieużytkowej;
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,31 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Mateusz Nowowiejski
mateusz.nowowiejski@bialystokonline.pl

996 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39