Podjęte studia, zatrudnienie, zarobki. Powstanie system monitorowania karier absolwentów

2021.02.03 12:35
Rada Ministrów przyjęła złożoną przez MEiN ustawę. Chodzi o system monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Byli uczniowie będą podawać dane m.in. o podjętych studiach, zatrudnieniu oraz zarobkach.
Podjęte studia, zatrudnienie, zarobki. Powstanie system monitorowania karier absolwentów
Fot: Malwina Witkowska
Po ukończeniu szkoły, uczniowie będą informować o swojej karierze

"Wprowadzenie systemu monitorowania karier edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół ponadpodstawowych to główne założenie projektu ustawy przyjętej przez Radę Ministrów. Wiedza o karierach absolwentów pozwoli na bieżące reagowanie na zmieniające się okoliczności społeczno-ekonomiczne" – informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN).

"Brakuje rzetelnych informacji"

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy "Prawo oświatowe", która wprowadzi system monitorowania karier absolwentów publicznych oraz niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Jaki jest cel?

"Brakuje szczegółowych i rzetelnych informacji na temat karier absolwentów szkół ponadpodstawowych. Społeczna percepcja różnych ścieżek kształcenia i zawodów oparta jest w dużej mierze na nieprawdziwych stereotypach, które mogłyby zostać przełamane dopiero poprzez odwołanie się do obiektywnych, łatwo dostępnych i zrozumiałych informacji o rzeczywistej sytuacji absolwentów na rynku pracy" - argumentuje MEiN.

Zatrudnienie i zarobki

Zakres danych umożliwi uzyskanie informacji o dalszych losach absolwentów szkół średnich, w tym o podjętych studiach, zatrudnieniu oraz uzyskiwanych dochodach w poszczególnych zawodach, branżach i regionach. Dane mają być zbierane co rok.

Informacje o karierach absolwentów będą prezentowane w ujednoliconej oraz porównywalnej między latami formie. Mogą także zostać wykorzystane do ulepszenia metodologii prognozowania zapotrzebowania na poszczególne zawody.

"Pracodawcy mogą wykorzystać te informacje do aktualizowania i lepszego dopasowywania polityki zatrudnienia absolwentów do realiów rynku pracy" - czytamy na stronie MEiN.

Monitorowanie ma opierać się o dane administracyjne zawarte w bazach Systemu Informacji Oświatowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zintegrowanej Sieci Informacji.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1647 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39