Podlascy pracodawcy chcą zwiększyć liczbę etatów o 10%

2016.06.27 19:50
Polscy pracodawcy są optymistami. Przynajmniej biorąc pod uwagę najbliższy kwartał. Nastrój ten udziela się także podlaskim przedsiębiorcom.
Podlascy pracodawcy chcą zwiększyć liczbę etatów o 10%
Fot: pixabay.com

ManpowerGroup opracowało raport, w którym zawarte są prognozy dotyczące stanowisk pracy w perspektywie najbliższych trzech miesięcy. Z opracowania wynika, że zarówno polscy, jak i podlascy pracodawcy optymistycznie oceniają to, co w zatrudnieniu wydarzy się w III kwartale tego roku.

Wzrost prognozy zatrudnienia

W tym czasie zwiększenie zatrudnienia planuje w całej Polsce 18% przebadanych firm, 5% przewiduje redukcję etatów, a 70% deklaruje brak zmian personalnych. Prognoza netto zatrudnienia dla kraju przed korektą sezonową osiąga +13%.

Zastosowany w dokumencie parametr prognoza netto zatrudnienia to różnica pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących spadek całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale.

Po uwzględnieniu korekty sezonowej prognoza netto zatrudnienia dla Polski wynosi +9%. W porównaniu do poprzedniego kwartału, wynik pozostaje na zbliżonej pozycji, natomiast w ujęciu rocznym wzrasta o 4 punkty procentowe. Dodatnie przewidywania dla naszego kraju odnotowywane są 13. kwartał z rzędu.

Więcej etatów w Podlaskiem

O 10% chcą zwiększyć liczbę etatów w nadchodzących miesiącach podlascy pracodawcy. W ujęciu kwartalnym wynik pozostaje na zbliżonym poziomie, a w porównaniu rok do roku wzrósł o 5 punktów procentowych. Prognoza netto zatrudnienia przed korektą sezonową wynosi w regionie +15%.

Natomiast o 5 punktów procentowych podniósł się, w porównaniu z danymi dla III kwartału 2015 r., poziom optymizmu podlaskich przedsiębiorców.

Więcej miejsc pracy

Prognoza netto zatrudnienia dla III kwartału 2016 r. jest dodatnia w dziewięciu z dziesięciu badanych sektorów. Najwyższą notę uzyskano dla sektorów: produkcja przemysłowa (+20%), transport/logistyka/komunikacja (+19%) i budownictwo (+18%). Zauważalny dobry nastrój pojawił się także w branżach handel detaliczny i hurtowy oraz restauracje/hotele.

W dziedzinie rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo wynik wyniósł +7%. Niewielki optymizm panuje w branżach instytucje publiczne, gdzie przewidywania wynoszą +4%, a także finanse/ubezpieczenia/nieruchomości/usługi i kopalnie/przemysł wydobywczy, gdzie odnotowano wynik na poziomie +2%. Najniższą notę, -2%, "osiągnął" sektor energetyka/gazownictwo/wodociągi.

Raport został opracowany na podstawie wywiadów indywidualnych obejmujących reprezentatywną próbę 750 pracodawców funkcjonujących w Polsce.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

1182 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39