Podlaska Służba Celno-Skarbowa rekrutuje. Przyjmie 23 nowych funkcjonariuszy

2021.08.05 12:41
Trwa rekrutacja do Służby Celno-Skarbowej w naszym regionie. Na zatrudnienie mogą liczyć 23 osoby.
Podlaska Służba Celno-Skarbowa rekrutuje. Przyjmie 23 nowych funkcjonariuszy
Fot: Podlaskie KAS

Nabór trwa do 16 sierpnia

Do 16 sierpnia można składać dokumenty i ubiegać się o przyjęcie do pracy w Służbie Celno-Skarbowej. Nowi funkcjonariusze poszukiwani są do Referatu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Białymstoku i Suwałkach, a także do pracy na granicy w drogowych i kolejowych oddziałach celnych.

Szansę na zatrudnienie mają osoby z polskim obywatelstwem, o dobrym stanie zdrowia, z przynajmniej średnim wykształceniem, które nie były karane za umyśle przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i w pełni korzystają z praw publicznych. Powinny też wyróżniać się nieposzlakowaną opinią. Poza tym, zgodnie z ustawą Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), w jednostkach organizacyjnych KAS może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. - tu wymagane jest złożenie oświadczenia dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami.

Rekrutacja składa się z kilku etapów

Osoby zainteresowane pracą będą musiały przejść rekrutację składającą się z kilku etapów. Najpierw odbywa się weryfikacja formalna złożonych dokumentów, później kandydat musi zdać test wiedzy obejmujący swoim zakresem organizację i funkcjonowanie administracji publicznej, w tym KAS, członkostwa RP w UE oraz aktualnych zagadnień politycznych i społeczno-gospodarczych. Kolejnym etapem jest test sprawności fizycznej oraz psychologiczny, który weryfikuje intelektualne i osobowościowe predyspozycje kandydata do pełnienia służby. Później odbywa się test kompetencyjny, który pozwala na ocenę kandydata m.in. pod kątem gotowości do nauki, orientacji na klienta czy też gotowości do zmian. Na koniec jest rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w rekrutacji, muszą przygotować niezbędne dokumenty (m.in. kwestionariusz osobowy, dokument potwierdzający wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz posiadane już świadectwa pracy) i złożyć w formie papierowej w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku przy ul. J.K. Branickiego 9 z dopiskiem "Nabór SCS".

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej podlaskiej KAS.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

Polecamy lokal
950 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39