Podlaski Fundusz Poręczeniowy dokapitalizowany

2005.03.22 00:00
O 6 mln zł zwiększył się kapitał Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego działającego przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

O dokapitalizowanie Fundusz wystąpił trzy lata temu składając wniosek do PARP-u w ramach programu Phare 2002. Środki zostały przyznane teraz i obecnie PFP dysponuje kapitałem w wysokości 16 mln zł.
Większa pula środków jaką dysponuje Fundusz, daje wiele wymiernych korzyści podlaskim przedsiębiorcom. Kapitał służy bowiem do zabezpieczania kredytów i poręczeń małym i średnim firmom. PFP poręcza wszelkiego rodzaju kredyty bankowe: inwestycyjne, obrotowe, w rachunku bieżącym i inne udzielane przez banki na zasadach zarówno komercyjnych jak i preferencyjnych. Fundusz zabezpiecza do 70 proc. wartości kredytu.
Ze wsparcia Funduszu mogą korzystać ci przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie przy zaciąganiu kredytów bankowych przedstawić wysokich i płynnych zabezpieczeń spłat kredytów.
Obecnie PFP współpracuje z ING Bank Śląski, PKO BP, Kredyt Bankiem, Bankiem Millenium, PKO S.A., Raiffeisen Bank Polska oraz Bankiem Spółdzielczy w Szepietowie i Zabłudowie ze wszystkimi oddziałami na terenie Podlasia.
- Zwiększenie kapitału Podlaskiego Funduszu Poręczeniowego sprawia, iż będziemy mogli nawiązać współpracę z zwiększą ilością banków, a dzięki temu powszechniejsza będzie dostępność do poręczeń - mówi Adam Kowalczuk - prezes PFR.
Jak więc ubiegać się o poręczenie Funduszu? Wystarczy zgłosić się do jednego z banków współpracujących z PFP. Tam przedsiębiorca składa wniosek kredytowy ze wskazaniem poręczenia Funduszu jako jednego z zabezpieczeń oraz udziela zgody bankowi na przekazanie danych do PFP.
Podlaski Fundusz Poręczeniowy istnieje od 1995. Począwszy od 1996 roku udzielił podlaskim firmom 800 poręczeń na kwotę ponad 63,5 mln zł. W dotychczasowej działalności Fundusz wypłacili tylko 5 poręczeń na kwotę 0,5 mln zł.


1697 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39