904 osób online

Podlaskie otrzyma 1,3 mld euro z funduszy europejskich. Komisja zaakceptowała program

2022.12.07 13:22
W środę (7.12) Komisja Europejska zaakceptowała program "Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027", opiewający na sumę 1,3 mld euro. Pierwsze konkursy zaplanowano na pierwsze półrocze 2023 r.
Podlaskie otrzyma 1,3 mld euro z funduszy europejskich. Komisja zaakceptowała program
Fot: Kamil Timoszuk / UMWP

Podlaskie dostanie miliardy złotych

Program przyczyni się do dalszego wzrostu gospodarczego całego województwa podlaskiego. Obszary, które będą mogły liczyć na wsparcie, to m.in. działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja czy aktywizacja zawodowa i społeczna osób w trudnej sytuacji.

- Przyjęty program odzwierciedla szczególne potrzeby, wyzwania i możliwości stojące przed regionem, wyznaczając drogę do przemyślanych inwestycji poprzez następne 7 lat. Patrząc w przyszłość widzimy, że czas oczywistych i "prostych" projektów infrastrukturalnych w województwie podlaskim powoli dobiega końca. Sieć dróg ekspresowych jest niemalże domknięta, infrastruktura wodno-ściekowa praktycznie została dostosowana do standardów unijnych, a podstawowe projekty edukacyjne, rewitalizacyjne i kulturalne są już w większości zakończone. Liczymy więc na nieszablonowe pomysły naszych przyszłych beneficjentów - podkreśliła Angela Martinez-Sarasola, kierownik Wydziału Polskiego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

Program jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030.

– Ma przede wszystkim służyć realizacji jej misji, która brzmi: Ambitne Podlaskie, ale także wizji rozwoju regionu w 2030 roku, określonej jako Podlaskie przedsiębiorcze, partnerskie i perspektywiczne – powiedział marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Będzie można liczyć na wsparcie z wielu obszarów

W sumie nasze województwo otrzyma z Funduszy Europejskich prawie 1,3 mld euro, czyli ponad 6,2 mld zł. Program zakłada pomoc unijną w wielu dziedzinach życia, podzielony jest na części, na które przyporządkowane zostały konkretne kwoty:

- Badania i innowacje (166,8 mln euro) – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, badań i rozwoju, e-usług, cyberbezpieczeństwa, promocji podlaskiej gospodarki, usług doradczych dla firm oraz pomoc dla nowo powstałych przedsiębiorstw;

- Region przyjazny środowisku (359 mln euro) – wspieranie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii, działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu, transformacja w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarka wodno-ściekowa, działania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury;

- Lepiej skomunikowany region (147,1 mln euro) – zwiększenie mobilności regionalnej, w szczególności poprzez budowę i przebudowę dróg wojewódzkich, rozwój ciągów pieszo-rowerowych, rozwój transportu zbiorowego;

- Przestrzeń społeczna wysokiej jakości (127,3 mln euro) – inwestycje w infrastrukturę przedszkolną i edukacyjną, społeczną, zdrowotną, ochronę dziedzictwa kulturowego czy służące rozwojowi turystyki;

- Zrównoważony rozwój terytorialny (50 mln euro) – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne , Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność oraz inne instrumenty terytorialne (IIT), w szczególności programy rewitalizacji oraz partnerstwa strategiczne. Są tu przewidziane m.in. ochrona, rozwój i promowanie publicznych walorów i usług turystycznych, dziedzictwa kulturowego i ekoturystyki poza obszarami Natura 2000;

- Zrównoważona mobilność miejska (40 mln euro) – zakup i modernizację niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego, wyposażenie dróg czy ulic w infrastrukturę służącą obsłudze tego transportu, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych;

- Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych (130 mln euro) – aktywizacja osób bezrobotnych, osób młodych, szkolenia czy działania z zakresu rehabilitacji medycznej ułatwiającej powrót do pracy;

- Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego (186,9 mln euro) – wsparciu edukacji przedszkolnej, kształcenia zawodowego, aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, pomocy osobom z niepełnosprawnościami, tworzenie domów opieki, programy zdrowotne;

- Fundusze na rzecz rozwoju lokalnego (30 mln euro) – wspieranie: edukacji przedszkolnej, małych szkół kształcenia ogólnego, integracji społeczności lokalnej oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych.

- Wspieranie energii odnawialnej na potrzeby lokalnych społeczności (10 mln euro) – produkcja energii i ciepła ze źródeł odnawialnych z przeznaczeniem dla lokalnych społeczności i na potrzeby własne mieszkańców, montaż OZE na budynkach mieszkalnych.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2023 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.