1111 osób online

Podlaskie wyludnia się. Mało urodzeń, więcej zgonów i rozwodów

2023.01.31 16:46
Główny Urząd Statystyczny opublikował coroczny raport o sytuacji demograficznej województwa podlaskiego.
Podlaskie wyludnia się. Mało urodzeń, więcej zgonów i rozwodów
Fot: GUS

Wg danych GUS na koniec 2021 r. w województwie podlaskim mieszkało 1148,7 tys. osób (to 3% ludności Polski). Średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosiła 57. Ludność miejska stanowiła 60,9% ogółu mieszkańców województwa.

Mediana wieku (wiek środkowy) mieszkańców województwa podlaskiego z roku na rok jest wyższa. Statystyczny mieszkaniec regionu w końcu 2021 r. miał 42,2 roku, natomiast rok wcześniej – 41,9 roku. Odsetek kobiet w ogólnej liczbie ludności kształtował się na poziomie 51,3%.

Liczba ludności spada

Jak podsumował GUS, rok 2021 był czwartym z kolei, w którym liczba ludności Polski zmniejszyła się po niewielkim wzroście zanotowanym w 2017 r. W województwie podlaskim obserwowany jest natomiast systematyczny spadek liczby mieszkańców, który miał miejsce również w 2021 r. Na przestrzeni ostatnich 21 lat liczba ludności w województwie zmniejszyła się o 62 tys. Wpływ na tę sytuację miał ujemny przyrost naturalny notowany w regionie w latach 2001–2007 oraz 2011–2021, jak również utrzymujące się od wielu lat ujemne saldo migracji.

Wśród gmin województwa podlaskiego w 2021 r. dodatni przyrost naturalny zanotowano tylko w gminie Wasilków, gdzie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców ukształtował się on na poziomie 3,18. W pozostałych gminach odnotowano ujemny przyrost naturalny, a najniższe jego wartości w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wystąpiły w gminach Orla (minus 36,59) oraz Czyże (minus 33,74).

Więcej małżeństw, ale i więcej rozwodów

W 2021 r. w województwie podlaskim zarejestrowano 5011 nowych małżeństw - to o 12,8% więcej niż przed rokiem. W tym samym czasie orzeczono 1596 rozwodów (wzrost o 14% ) i 34 separacje (spadek o 8,1%).

W omawianym roku w województwie zanotowano 10 112 urodzeń żywych (o 4,2% mniej niż w 2020 r.) i 16 725 zgonów (o 14,4% więcej). Przyrost naturalny ukształtował się na poziomie minus 6613 (rok wcześniej wyniósł minus 4065). W 2021 r. w województwie podlaskim przeciętne trwanie życia w przypadku mężczyzn wyniosło 71,5 roku, natomiast kobiet – 80,5. W odniesieniu do poprzedniego roku zaobserwowano skrócenie trwania życia mężczyzn o 1,5 roku, zaś kobiet o 1,4 roku.

W 2021 r. do naszego regionu z innych województw w kraju przybyło 2187 osób, a z zagranicy
– 655. Równocześnie do innych regionów w Polsce przeprowadziły się 3844 osoby, a za granicę
wyemigrowało 212 osób. Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w analizowanym okresie przyjęło wartość minus 1214 (przed rokiem – minus 1318).

Prognozy jeszcze czarniejsze

Prognozy GUS na najbliższe lata przewidują systematyczne zmniejszanie się liczby ludności województwa podlaskiego, a tempo spadku będzie coraz większe. Wg nich w 2050 r. w Podlaskiem będzie mieszkać tylko 982 tys. osób, co oznacza, że w ciągu najbliższych 29 lat zmniejszy się o 166 tys. osób (w 3/5 wśród mieszkańców miast).

Przewidywane są też niekorzystne zmiany w strukturze wieku, m.in. starzenie się całego społeczeństwa i starzenie się zasobów siły roboczej.

Prognoza ludności dla powiatów wskazuje, iż do 2050 r. tylko w powiecie białostockim oczekiwany jest wzrost liczby mieszkańców (o 1,4%). Największy spadek liczby ludności spodziewany jest w powiatach hajnowskim (o 35,8%) oraz siemiatyckim (o 28,6%). Według GUS-owskiej prognozy ludności gmin, do 2030 r. w województwie podlaskim w większości gmin nastąpi zmniejszenie liczby mieszkańców. Największe spadki, powyżej 10%, będą dotyczyć gmin: Milejczyce (15,8%), Dubicze Cerkiewne (14,8%), Orla (12,3%), Czyże (11,9%) oraz Szudziałowo (11,3%).

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2023 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.