Politechnika Białostocka i Uniwersytet Medyczny zainaugurowały nowy rok akademicki

2021.10.08 17:49
W czwartek (7.10) nowy rok akademicki 2021/2022 rozpoczęła Politechnika Białostocka. Z kolei inauguracja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyła się w piątek (8.10).
Politechnika Białostocka i Uniwersytet Medyczny zainaugurowały nowy rok akademicki
Fot: Gabriela Kościuk / PB
Inauguracja Politechniki Białostockiej

Politechnika Białostocka

7 października Politechnika Białostocka zainaugurowała nowy rok akademicki. W listopadzie 2020 roku Senat PB zatwierdził "Strategię rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z przedłużeniem do 2030 roku". Dokument nadaje kierunek rozwoju uczelni w zakresie badań naukowych i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Co istotne, w opracowanie założeń strategicznych włączyły się wszystkie komisje senackie, a dzięki temu – przedstawiciele wszystkich grup tworzących społeczność akademicką Uczelni.

- Strategia Rozwoju Politechniki Białostockiej to kwestia przyszłości naszej uczelni – przyszłości, którą wspólnie projektujemy. Określenie społecznie pożądanej wizji rozwoju Uczelni stanowi proces, który realizujemy w sposób przemyślany i co warto podkreślić, na niespotykaną dotąd w Polsce skalę. Nasze działania mają bowiem charakter partycypacyjny. W pracę nad pogłębieniem strategii rozwoju zaangażowani zostali studenci, doktoranci, kadra akademicka, wszyscy pracownicy, a także instytucje otoczenia społeczno-gospodarczego. Współpraca wszystkich tych osób jest kluczowa w umacnianiu i rozbudowywaniu potencjału Uczelni – mówiła Rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

W swoim wystąpieniu Rektor przybliżyła osiągnięcia studentów i naukowców Politechniki Białostockiej, które miały miejsce w ostatnim roku. Wśród nich liczne projekty badawczo-rozwojowe i naukowe, a także inicjatywy podejmowane we współpracy z otoczeniem gospodarczym, m.in. otwarcie innowacyjnego Laboratorium Smart Education 4.0 na Wydziale Mechanicznym. Przypomniała też sukcesy uczelni w wymiarze międzynarodowym. To m.in. podpisanie umowy oraz rozpoczęcie kształcenia studentów chińskich w ramach International School of Engineering.

- Pomimo ograniczeń nasza Uczelnia utrzymała wysoki poziom zainteresowania przyjazdami studentów w ramach Programu Erasmus+ – podkreślała Rektor dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Dowodem na to jest drugie miejsce Politechniki Białostockiej w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2021 pod względem liczby studentów przyjeżdżających na uczelnię w ramach wymian studenckich w stosunku do ogólnej liczby studentów.

Na Politechnice Białostockiej kształci się obecnie ok. 7 tys. studentów. W tym roku do społeczności akademickiej dołączy 2,3 tys. osób. Będą się uczyć na 31 kierunkach w sześciu wydziałach uczelni.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

W piątek (8.10) uroczysta inauguracja roku akademickiego odbyła się na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Rektor prof. Adam Krętowski wspomniał m.in. o walce UMB z koronawirusem i pandemią.

– To dzięki uczelni uruchomiono pierwsze w regionie testy genetyczne wirusa SARS-CoV-2. To nasz uniwersytecki szpital kliniczny zorganizował w Białymstoku szpitale tymczasowe. To koledzy z naszej uczelni przygotowali unikalny w skali kraju program sekwencjonowania wariantów wirusa i aktualizowaną na bieżąco mapę wczesnego ostrzegania mutacji Sars-CoV-2. To naukowcy z naszej uczelni jako jedyni w Polsce wykonali badania i opracowali genetyczną mapę predyspozycji do tej nowej choroby – wyliczał.

Dodał, że na UMB ciągle rozwija działalność kliniczną na rzecz pacjentów. Jak zaznaczył rektor, uczelnia korzysta z wiedzy i doświadczeń uznanych autorytetów naukowych i specjalistów, czego dowodem jest zaproszenie na wykład inauguracyjny prof. Marii Siemionow z amerykańskiego University of Illinois w Chicago, światowej sławy specjalistki ds. transplantologii i chirurgii. Jako jedna z pierwszych na świecie w 2008 roku przeprowadziła w Stanach Zjednoczonych udaną operację całkowitego przeszczepu twarzy. W czasie uroczystości przybliżyła zebranym tematykę nowych terapii komórkowych w medycynie regeneracyjnej.

Prof. Krętowski nawiązał do trudnych, związanych z obostrzeniami, warunków, z jakimi musieli zmierzyć się studenci oraz wykładowcy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

– Nic nie zastąpi zajęć praktycznych i przebywania przy łóżku chorego oraz bezpośredniego kontaktu z wykładowcą czy asystentem. Nic nie zastąpi też waszych wzajemnych relacji z koleżankami i kolegami z grupy studenckiej. Wierzę, że zachowując zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego wspólnie zrobimy wszystko, żeby zajęcia stacjonarne odbywały się przez cały rok akademicki – mówił.

Początki działalności uczelni sięgają lat 50. XX wieku. Uczelnia stale inwestuje w rozwój kadry naukowo-dydaktycznej. Naukowcy wyjeżdżają na liczne stypendia, staże, szkolenia, wizyty studyjne w najlepszych ośrodkach na świecie. Wzrasta ich dorobek naukowy. Co roku zwiększa się również liczba współpracujących z uniwersytetem naukowców z zagranicy, reprezentujących dynamicznie rozwijające się światowe ośrodki badawcze.

Z kolei Uniwersytet w Białymstoku rok akademicki 2021/2022 zainaugurował 6 października. Więcej na ten temat: Prawie 9 tys. studentów rozpoczęło naukę na UwB.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

860 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39