Politechnika Białostocka ma kierunek, który się wyróżnia. Została za to nagrodzona

2017.12.14 12:17
Polska Komisja Akredytacyjna doceniła jeden z kierunków na białostockiej politechnice. To bardzo ważne wyróżnienie dla uczelni.
Politechnika Białostocka ma kierunek, który się wyróżnia. Została za to nagrodzona
Fot: JF

Polska Komisja Akredytacyjna w czerwcu odwiedziła Politechnikę Białostocką. Komisja rozmawiała wówczas ze studentami, pracownikami i osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, za prowadzenie kierunku studiów, praktyki, a także z przedstawicielami Samorządu Studentów i Biura Karier. Przejrzała też niektóre prace dyplomowe i etapowe, przeprowadziła hospitację zajęć itp.

Po kilku miesiącach podjęto decyzję o przyznaniu najwyższej - wyróżniającej- oceny kierunkowi mechanika i budowa maszyn. Doceniono koncepcję kształcenia, program czy możliwość osiągnięcia zakładanych efektów. Pozytywnie oceniono także kadrę i infrastrukturę wykorzystywaną w procesie kształcenia.

Uczelnię pochwalono także za "wdrożenie bardzo dobrej procedury dotyczącej oceny i przeglądu metodyki, warunków i sposobów zaliczania przedmiotów pod kątem właściwej weryfikacji osiągania przez studentów założonych efektów kształcenia".

- Najwyższa ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku mechanika i budowa maszyn świadczy o bardzo wysokim poziomie kształcenia. Pokazuje, że w programie nauczania wykorzystujemy aktualne osiągnięcia naukowe, że bardzo dobrze współpracujemy z przedsiębiorcami. Także studentom stwarzamy możliwość realizacji projektów naukowych. Mamy świetnie wyposażone laboratoria naukowe i dydaktyczne. Ale przede wszystkim, ocena wyróżniająca świadczy o ogromnej pracy i zaangażowaniu pracowników i studentów wydziału. Chciałbym im za to serdecznie podziękować, szczególnie, że jest to już drugie ważne wyróżnienie dla Wydziału - wcześniej Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał wysoką kategorię A oceniając działalność naukową. - mówi dziekan Wydziału Mechanicznego prof. Andrzej Seweryn.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

853 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39