Politechnika Białostocka nawiązała nową współpracę. Skorzystają studnenci

2023.09.14 18:02
12 września największa uczelnia techniczna w regionie i Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku podpisały porozumienie o współpracy. Dzięki temu oferta Politechniki Białostockiej będzie jeszcze bardziej atrakcyjna.
Politechnika Białostocka nawiązała nową współpracę. Skorzystają studnenci
Fot: PB/I. Mikhno

Politechnika Białostocka i Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku podpisały porozumienie o współpracy. Obie strony bez wątpienia na tym skorzystają. 

– Nadajemy dziś ramy formalne współpracy, która rozwija się pomyślnie już od wielu lat. Urząd Pracy to jednostka, z którą realizujemy różnego rodzaju działania. Są wśród nich staże i praktyki, kontakty z uczelnianym Biurem Karier i Współpracy z Absolwentami, a także wsparcie naszych naukowców w realizacji projektów badawczych. Natomiast podpisane dziś porozumienie można traktować jako symboliczne otwarcie nowych dróg współpracy, w tym, ciekawych działań zaproponowanych przez Instytut Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Wspólnie z Urzędem będziemy podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju kompetencji kadry technicznej oraz wypełniania ważnej misji naszej uczelni, do której należy idea Lifelong learning – ustawiczne uczenie się i przystosowywanie do szybkich zmian w gospodarce – wyjaśniała cel podpisanego porozumienia dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Oferta uczelni weźmie pod uwagę potrzeby rynku pracy

Obie strony chcą współpracować w zakresie procesu kształcenia na studiach I i II stopni oraz na studiach dualnych. Chcą dopasować ofertę studiów podyplomowych, uwzględniając obecne potrzeby rynku pracy oraz współorganizować praktyki i staże dla studentów Politechniki Białostockiej. 

Nad realizacją zaplanowanych działań ze strony uczelni, czuwać będą r inż. Piotr Borkowski oraz prof. dr hab. inż. Jolanta Pauk – dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

– Rynek pracy nigdy nie był tak dynamiczny, jak w tej chwili! To następstwo postępu technologiczne oraz zmian demograficznych. Warto zauważyć, że na współczesnym rynku pracy spotykają się cztery pokolenia: Baby Boomers (BB) oraz generacje X, Y i Z. Każde z nich reprezentuje inne wymagania względem pracodawcy, różnią się także pakietem kompetencji i umiejętności, wyznawanym systemem wartości oraz podejściem do pracy. Do wszystkich tych czterech pokoleń chcemy dotrzeć z ofertą nowych szkoleń, programów studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także stadiów podyplomowych. Już za pół roku zaproponujemy nowy kierunek studiów podyplomowych pod nazwą „Certyfikacja wyrobów medycznych, wprowadzenie na rynek Unii Europejskiej – zapowiada prof. Joanna Pauk.

Wierzy też, że współpraca ze starostwem i urzędem pracy pozwoli lepiej identyfikować potrzeby młodych ludzi, którzy dopiero wkraczają na rynek pracy. Podkreśla, że obie instytucje, to doskonałe źródło wiedzy, jeśli chodzi o aktualne wymagania, które są stawiane pracownikom. 

– Liczę na to, że porozumienie z Politechniką Białostocką ułatwi nam kontakt ze studentami – w pierwszej kolejności z ostatniego roku studiów. Chodzi o to, żeby zaznajomić ich z rynkiem pracy. Wiemy, że znakomita część studentów już w trakcie studiów podejmuje praktyki, staże, a nawet pracę u pracodawców, ale wielu z nich dopiero po dyplomie wejdzie na rynek pracy i warto, aby już na stracie wiedzieli o nim jak najwięcej – mówił podczas dzisiejszego spotkania w Politechnice Białostockiej dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Matusiak.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

823 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39