Pomoc Ukrainie. Podlaski Urząd Wojewódzki jest wdzięczny organizacjom pozarządowym

2022.04.04 13:31
Od kilku tygodni do Polski, także do naszego regionu, przybywają uchodźcy z Ukrainy. Wojewoda podlaski dziękuje organizacjom pozarządowym, które bardzo zaangażowały się w pomoc potrzebującym.
Pomoc Ukrainie. Podlaski Urząd Wojewódzki jest wdzięczny organizacjom pozarządowym
Fot: Podlaski Urząd Wojewódzki

Kilka tygodni temu na terenie Ukrainy wybuchła wojna. Od tego momentu do Polski napływa fala uchodźców, do tej pory przyjechało ich już około 2,5 mln, z czego większość to kobiety i dzieci. Znalezienie im bezpiecznego schronienia, zapewnienie podstawowych warunków do życia jest nie lada wyzwaniem także dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, koordynującego zarządzanie kryzysowe. Na szczęście z pomocą przyszły organizacje pozarządowe, które od samego początku są bardzo zaangażowane w przeróżne akcje i działania w regionie.

- Od 24 lutego bieżącego roku nastąpiła agresja Rosji na sąsiednie państwo, Ukrainę. Od tego dnia obserwujemy wielką falę uchodźczą, która trafia do Polski, również do naszego województwa. Aby proces opieki nad uchodźcami był jak najbardziej skuteczny, potrzebna jest współpraca – mówi wojewoda Bohdan Paszkowski. - My tutaj w województwie, tak jak zresztą w całym kraju, wysiłki podejmowaliśmy również poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi. Organizacje pozarządowe były bardzo aktywne w tej sferze, gdzie były duże skupiska uchodźców już od pierwszych dni – dodał.

W związku z tym zapadła decyzja, by sformalizować współpracę z organizacjami pozarządowymi, żeby miała ona bardziej oficjalny charakter.

- Jesteśmy w tej chwili na etapie wywiązania się umownego z organizacjami pozarządowymi. To, co było wcześniej w ramach porozumień niesformalizowanych teraz formalizujemy. Już w piątek podpisaliśmy umowy z dwiema organizacjami pozarządowymi, które były, są i będą aktywne. Chcemy tej formie współpracy już nadać formę umowną – wyjaśnia Paszkowski.

Wojewoda zapewnia, że dokładane są wszelkie starania, by osoby przybywające do nas z Ukrainy mogły w tym trudnym czasie czuć się bezpiecznie, miały możliwość pracy, a dzieci - nauki.

- Faktem jest, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Wygląda na to, że to samo można powiedzieć o organizacjach pozarządowych. Podlaskie społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe zdały egzamin, gdy stanęliśmy w obliczu wojny w Ukrainie i konieczności zaopiekowania się uchodźcami, którzy do nas przybywali. Chciałem podkreślić, że od samego początku, już od 24 lutego, organizacje zaczęły się do nas odzywać, zgłaszać swoje możliwości, przedstawiać swoją ofertę w bardzo różnych zakresach zarówno wolontariatu, opieki, zakwaterowania czy choćby wspomnianego magazynu, który uruchomiliśmy wspólnie z Bankiem Żywności - mówi wicewojewoda Tomasz Madras.

Wicewojewoda podkreślił, że podpisywania umów to profesjonalizacja współpracy z organizacjami i zapewnił, że to nie jest początek, ale nowy etap podjętej już współpracy.

Umowa współpracy została już podpisana m.in. z Podlaskim Oddziałem Oddziału Okręgowego PCK:

- Polski Czerwony Krzyż wspomaga naszych sąsiadów, obywateli Ukrywany od dnia wybuchu konfliktu zbrojnego. W tym czasie jako stowarzyszenie pomogliśmy ponad 200 tys. osób, wysłaliśmy 121 transportów humanitarnych na terytorium Ukrainy. Oprócz tego jesteśmy obecni w punktach recepcyjnych, na dworcach w całym kraju. Podlaski Oddział Okręgowy PCK udziela pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie województwa podlaskiego m.in. wspierając potrzebujących rozdając im żywność, odzież, kosmetyki oraz środki opatrunkowe. Decyzją wojewody od 1 kwietnia został nam przekazany ośrodek Jard w Wasilkowie, podjęliśmy już odpowiednie kroki, które mają zapewnić poczucie bezpieczeństwa obywateli Ukrainy, m.in. rozpoczęliśmy zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym, jest ich około 150. Przekazujemy też żywność – mówi dyrektor Podlaskiego Oddziału Okręgowego PCK Elżbieta Paszkowska.

Wszyscy przedstawiciele organizacji pozarządowych są przekonani, że pomoc na tak szeroką skalę nie byłaby możliwa, gdyby nie zwykli obywatele, którzy chcą wesprzeć osoby z Ukrainy i pomóc im odnaleźć się w nowej, niewątpliwie trudnej rzeczywistości.

Urząd wojewódzki współpracuje też z archidiecezją białostocką, Fundacją Spe Salvi oraz harcerzami, którzy przejęli opiekę nad niektórymi ośrodkami uchodźczymi czy punktem informacyjnym na dworcu, organizują zbiórki i dostarczają żywność osobom, które przyjechały z Ukrainy.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1191 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39