Ponad 45 mln zł deficytu - tak zapowiada się budżet Powiatu Białostockiego

2021.12.21 08:26
Podczas ostatniej w tym roku sesji Powiatu Białostockiego, radni podjęli uchwałę w sprawie budżetu na 2022 r. Jakie mają plany?
Ponad 45 mln zł deficytu - tak zapowiada się budżet Powiatu Białostockiego
Fot: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Dochody Powiatu Białostockiego w 2022 r. mają wynieść ponad 168,5 mln zł, a wydatki 214 mln zł. Deficyt, czyli różnicę pomiędzy wydatkami i dochodami władze Powiatu zamierzają pokryć pozyskując dofinansowanie z programów rządowych, a także jako wkłady własne gmin.

Główne inwestycje zaplanowane w przyszłorocznym budżecie Powiatu Białostockiego to rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku przy ul. Borsuczej, 19 dróg do przebudowy i ponad 30 zadań, dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowań.

- To rekordowy budżet, realizowany bez kredytu - podkreśla starosta białostocki, Jan Perkowski.

Radni na sesji podjęli też uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2021, a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego. Ma to związek m.in z planowanymi modernizacjami w DPS w Choroszczy i Domu Dziecka w Krasnem.

Kolejną decyzją radnych było podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Czarna Białostocka zadania własnego z zakresu oświaty, polegającego na prowadzeniu Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.

- Miałoby to nastąpić z dniem 1 września 2022 r. Powiat Białostocki zamierza przekazać Gminie Czarna Białostocka zadanie publiczne z zakresu oświaty, polegające na prowadzeniu następujących szkół: Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Technikum i Szkoły Policealnej dla Dorosłych, wchodzących w skład Zespołu Szkół z siedzibą w Czarnej Białostockiej przy ul. Sienkiewicza 7. Tryb i szczegółowe warunki przekazania Zespołu Szkół określi porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Białostockim a Gminą Czarna Białostocka - informuje starostwo.

W czerwcu obie strony podpisały list intencyjny, w którym burmistrz Czarnej Białostockiej wyraził wolę przejęcia przez Gminę tego zadania oświatowego.

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1740 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39