Postulaty mieszkańców znalazły się w Strategii Rozwoju Województwa

2013.06.18 00:00
Przyjęto projekt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r. Znalazła się w nim część uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych.
Postulaty mieszkańców znalazły się w Strategii Rozwoju Województwa
Fot: ESD

Opracowanie strategii poprzedził szereg spotkań, na których każdy mieszkaniec mógł zapoznać się z diagnozą stanu województwa i zgłosić, co – jego zdaniem – powinna zawierać strategia. Następnie powołano zespoły robocze, które też określały, co należy umieścić w dokumencie. Pochylili się nad nim również profesorowie: Jacek Szlachta, Wojciech Dziemianowicz i Bogusław Plawgo.

W ramach konsultacji społecznych spotkania odbyły się w Bielsku Podlaskim, Łomży, Suwałkach i Białymstoku. Zorganizowano też debaty z podlaskimi parlamentarzystami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz z organizacjami ekologicznymi i instytucjami zajmującymi się ochroną i kształtowaniem środowiska.

W czasie konsultacji mieszkańcy udowodnili, że temat strategii nie jest im obojętny. W spotkaniach wzięło udział 785 osób. A jeśli dodamy do tego pozostałe debaty, w dyskusję nad dokumentem zaangażowało się aż 1055 osób.

W trakcie konsultacji, na specjalnych formularzach, zgłoszono 458 uwag do projektu strategii. Swoje opinie wyraziło także wiele instytucji publicznych.

Każda zgłoszona uwaga została szczegółowo zanalizowana. Wiele z tych opinii znalazło się w dokumencie strategii, którą Sejmik Województwa Podlaskiego ma przyjąć we wrześniu 2013 r.

Wśród tematów, które dominowały podczas konsultacji, znalazły się: dostępność komunikacyjna regionu, przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, współpraca transgraniczna, edukacja i kultura, sprawy społeczne, rola organizacji pozarządowych i klastrów. Uczestnicy odnosili się też do sposobu realizacji strategii, w tym m.in. źródeł finansowania czy podmiotów, które mają być zaangażowane w jej realizację.

Konsultacje zaowocowały wpisaniem do projektu strategii zmian zgłoszonych w ich trakcie. Przede wszystkim w celach operacyjnych odnoszących się do kapitału społecznego, partnerskiej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej oraz poprawy spójności społecznej.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

Polecamy
RsDesign
RsDesignul. Przędzalniana 60 (C.H. FASTY)
15-688 Białystok
rsdesign.pl

Więcej informacji
1179 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39