Pożyczki unijne! To się opłaca

2019.04.23 07:21
Termomodernizacja, rozpoczęcie działalności gospodarczej, inwestycje rozwojowe. Fundusze Europejskie zmieniają Podlaskie również dzięki pożyczkom. Jakie działania wspierają pożyczki w ramach RPOWP 2014-2020? Kto ma szanse na wsparcie? Dlaczego warto?
Pożyczki unijne! To się opłaca

Pożyczki unijne z RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020

Preferencyjne, pozbawione oprocentowania lub niskooprocentowane pożyczki stanowią jeden z ważnych elementów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Na inwestycje w kluczowych obszarach wygospodarowano prawie 267 mln zł, z czego ponad 226 mln zł pochodzi z Funduszy Europejskich. Pozostałą część zapewnił budżet państwa.

Na wsparcie w postaci pożyczki mogą liczyć następujące grupy:
- mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą,
- zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Nawet 1 mln zł na termomodernizację przedsiębiorstwa

Na co mogą liczyć przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw? Na przykład na pożyczkę termomodernizacyjną do 100% wartości inwestycji w wysokości 1 mln zł bez oprocentowania. Tego rodzaju wsparcie stwarza szansę na znaczne obniżenie kosztów działalności. Może także przyczynić się do wzrostu konkurencyjności prowadzonego biznesu. Niemniej ważnym celem jest także ograniczenie emisji dwutlenku węgla.

Aby skorzystać z pomocy wystarczy umówić się na spotkanie. Pośrednikami są Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego z oddziałami w Białymstoku, Augustowie, Bielsku Podlaskim, Suwałkach, Hajnówce i Łomży oraz Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

Termomodernizacja w sektorze mieszkaniowym

Pożyczka termomodernizacyjna wielorodzinnych budynków mieszkalnych to drugi rodzaj wsparcia – na nie mogą liczyć zarządcy tego typu obiektów.

Ile wynosi maksymalna kwota wsparcia, na jaką w formie pożyczki bez oprocentowania mogą liczyć zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkalnych? To aż 2,5 mln zł, które mogą zostać przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej oraz audyty energetyczne. Należy zaznaczyć, że wsparciem mogą zostać objęte inwestycje nawet do 100% wartości. Tutaj także nie bez znaczenia pozostaje spadek zużycia energii przeznaczonej na ogrzewanie, który z powodzeniem może pozytywnie przełożyć się na kondycję budżetu domowego mieszkańców i redukcję emisji CO2.

Pośrednicy, u których można uzyskać dodatkowe informacje na temat tej pożyczki, to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Alior Bank S.A.

Wsparcie dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców

Na korzystne wsparcie w formie pożyczki mogą liczyć także zarówno obecni, jak i przyszli przedsiębiorcy. Dlaczego warto z niej skorzystać? Dodatkowe fundusze pomogą mikro- oraz małym i średnim przedsiębiorstwom wdrażać innowacje w sektorze produkcji oraz usług. Przyczynią się także do zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wysokość pożyczki, która może osiągnąć maksymalnie 1 mln zł, a także najniższe na rynku oprocentowanie sprawiają, że to wyjątkowo atrakcyjna oferta, z której warto skorzystać.

Na specjalne wsparcie mogą liczyć także bezrobotni i poszukujący pracy, którzy ukończyli 30. rok życia i planują rozpocząć działalność gospodarczą. Program oferuje korzystną pożyczkę w wysokości 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia z oprocentowaniem poniżej rynkowego. Atrakcyjne warunki sprawiają, że może ona okazać się sporą pomocą w powrocie na rynek pracy z własnym innowacyjnym pomysłem.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 otwiera nowe perspektywy przed potencjalnymi beneficjentami. Wystarczy tylko skorzystać z preferencyjnych źródeł finansowania, które sprawdzisz na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

1782 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39