Praca na uniwersytecie. Zobaczmy, kto może liczyć na zatrudnienie

2015.08.11 00:00
Na stronie Uniwersytetu w Białymstoku pojawiły się informacje o konkursach na różne stanowiska. Na pracę mogą liczyć osoby z wyższym wykształceniem.
Praca na uniwersytecie. Zobaczmy, kto może liczyć na zatrudnienie
Fot: Michał Kardasz

Oferty na Wydziale Filologicznym

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłosił konkurs na asystenta w Zakładzie Języka Francuskiego w zakresie literaturoznawstwa – literatura francuskojęzyczna z I połowy XX wieku. O pracę mogą się starać osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne: mają doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej (prowadzenie przedmiotów z historii literatury francuskiej i frankofońskiej oraz ćwiczeń w ramach sprawności posługiwania się francuskim językiem pisanym) oraz są w pełni dyspozycyjne, by móc podjąć m.in. opiekę nad kołami naukowymi. Konieczny jest też dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia francuska. Zainteresowani mogą składać dokumenty (podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy, informacje o dorobku organizacyjnym i dydaktycznym) w sekretariacie Dziekana Wydziału Filologicznego do 31 sierpnia tego roku.

Zakład Języka Angielskiego poszukuje adiunkta na 3 lata w zakresie literaturoznawstwa – dramat i teatr średniowieczny i wczesnorenesansowy. Rozpatrywane będą kandydatury osób mających stopień doktora i tytuł magistra w zakresie filologii angielskiej oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej. Wymogiem jest też udokumentowany dorobek naukowy. Niezbędne dokumenty można składać do 14 sierpnia.

Rozstrzygnięcie powyższych konkursów nastąpi do 30 września tego roku.

Praca w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Biologii

Do 4 września mogą zgłaszać się osoby, które chcą pracować na Wydziale Biologiczno-Chemicznym UwB. Poszukiwany jest adiunkt w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologii. Kandydaci powinni mieć stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii. Wymagany jest też znaczący dorobek naukowy (po uzyskaniu stopnia doktora przynajmniej jedna publikacja za min. 10 punktów według aktualnej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) lub przygotowanie projektu badawczego o finansowanie zewnętrzne, który uzyskał ocenę bardzo dobrą. Od kandydata oczekuje się też sprecyzowanego kierunku dalszego rozwoju naukowego i znajomość metod badań limnologicznych. Podanie o zatrudnienie, kwestionariusz osobowy, dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora, charakterystykę dorobku naukowego i pracy dydaktycznej należy złożyć w sekretariacie Instytutu Biologii przy ul. Ciołkowskiego 1J.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1527 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39