696 osób online

Praca w policji? Sprawdź, jak wygląda rekrutacja

2020.06.15 11:44
Został wznowiony nabór do policji. By pełnić służbę, należy przejść szereg postępowań kwalifikacyjnych.
Praca w policji? Sprawdź, jak wygląda rekrutacja
Fot: KMP Białystok
Badania psychologiczne to jedno z wielu wymagań podczas procesu rekrutacji

W związku ze wznowionym naborem do policji warto zapoznać się z wymaganiami i procesem rekrutacyjnym. By przystąpić do procesu rekrutacyjnego w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy spełnia się wymagania, do których należą m.in. minimum średnie wykształcenie, nieposzlakowana opinia czy poręczenie rękojmi.

Po spełnieniu powyższych wytycznych należy przygotować podanie o przyjęcie do służby, wypełniony kwestionariusz osobowy i kserokopię świadectwa ukończenia szkoły. W ramach otwartego konkursu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku 13 lipca 2020 r. określił mianem terminu przyjęcia do służby w Policji.

Test wiedzy i sprawności fizycznej

Pierwszym elementem postępowania kwalifikacyjnego jest test wiedzy, który polega na rozwiązaniu 40 pytań. Przy każdym z nich do wyboru są 4 odpowiedzi. Należy wybrać tę jedną prawidłową. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Każda osoba przystępująca do egzaminu przechodzi do kolejnego etapu, co nie oznacza, że ilość punktów nie ma znaczenia. Warto bowiem postarać się o dobry wynik już na samym początku, by w kolejnych etapach było łatwiej.

Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Warunkiem do przystąpienia do testu sprawności fizycznej, który ma na celu sprawdzenie zwinności, wytrzymałości, szybkości jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, które uprawnia do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Należy mieć ze sobą strój i obuwie sportowe. Kandydat będzie musiał pokonać tor przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Normy czasowe przeliczane są na punkty i są jednakowe zarówno dla mężczyzn jak i kobiet.

Trzeci i czwarty etap

By przejść do czwartego etapu, najpierw trzeba uzyskać pozytywny wynik badań psychologicznych, podczas których sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy. Test psychologiczny dzieli się na dwie części: indywidualna rozmowa z psychologiem oraz test komputerowy. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać to 60. W przypadku uzyskania negatywnej oceny, do postępowania kwalifikacyjnego można przystąpić najwcześniej za 12 miesięcy.

Kolejnym krokiem jest przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu bliższe poznanie kandydata i określenie jego preferencji do służby w Policji. W skład komisji wchodzi od 2 do 4 osób. Przejście do następnego etapu uzależnione jest od oceny rozmowy. Wystarczy zmieścić się widełkach, to jest trzeba mieć od 36 do 50 punktów.

Co w dalszych krokach

Kolejnym istotnym elementem jest poddanie się specjalistycznym badaniom, dzięki którym komisja lekarska oceni fizyczne i psychiczne predyspozycje do pracy w policji.

Następnie rozpoczyna się proces sprawdzający kandydata pod kątem zaufania. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych. W tym celu wypełnia ankietę bezpieczeństwa osobowego. W przypadku nie uzyskania dostępu, proces kwalifikacyjny zostaje przerwany.

I na koniec pozostaje oczekiwanie na publikację listy rankingowej. Jeśli postępowanie kwalifikacyjne ukończy się z wynikiem pozytywnym, to kandydat zostanie umieszczony na liście rankingowej. Natomiast, gdy zdobędzie wystarczającą ilość punktów, zostanie przyjęty do służby w policji. Jeżeli uzyska niewystarczającą ilość punktów, nadal ma szansę na służbę. W rekrutacji można wziąć udział w terminie nie później niż po roku od dnia przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Angelika Dorf
angelika.dorf@bialystokonline.pl

Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.