Prawie 9 mln zł na rozwój humanistyki. Jak Uniwersytet wykorzysta takie pieniądze?

2018.11.07 15:08
Uniwersytet w Białymstoku otrzymał prawie 9 mln zł na rozwój humanistyki. Wszystko to w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości".
Prawie 9 mln zł na rozwój humanistyki. Jak Uniwersytet wykorzysta takie pieniądze?
Fot: Justyna Fiedoruk

Ogromne dofinansowanie dla białostockiej uczelni

Białostocki uniwersytet dostał dofinansowanie w ramach programu "Regionalna Inicjatywa Doskonałości". Dzięki temu otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokładnie 8 791 222 zł. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Dzięki funduszom możliwe będzie zrealizowanie projektu "Doskonalenie obszaru nauk humanistycznych na Uniwersytecie w Białymstoku poprzez umiędzynarodowienie oraz lepsze wykorzystanie potencjału regionu". Badania ruszą 1 stycznia 2019 r. i będą trwały do końca 2022 r.

"Otrzymane środki pozwolą na realizację projektów badawczych, wydanie monografii i artykułów naukowych, sfinansowanie wyjazdów naukowców na kwerendy biblioteczne i archiwalne czy przeprowadzenie badań ankietowych. Uczelnia zamierza też zatrudnić młodych pracowników naukowych i tym samym zwiększyć ich udział w strukturze zatrudnienia w rozwijanych dyscyplinach – planowane są konkursy dla doktorantów i doktorów" - informuje uczelnia.

Będzie bardziej międzynarodowo

Dofinansowany projekt zakłada również zwiększenie umiędzynarodowienia. Dlatego część otrzymanych środków zostanie przeznaczona na realizację konferencji naukowych, wyjazdy pracowników UwB na staże i zagraniczne spotkania, zatrudnianie profesorów wizytujących z zagranicznych uczelni itp. W planach jest również wprowadzenie do międzynarodowej bazy Scopus czasopism, które są wydawane przez białostocką uczelnię.

Powiększone zostaną także zbiory bibliotek oraz wykupiony będzie dostęp do zagranicznych baz naukowych. Powołany będzie zespół badawczy, który zajmie się opracowaniem nowych metod nauczania dotyczących literaturoznawstwa i językoznawstwa. Przygotuje on materiały do ćwiczeń, podręczniki itp.

Docenić należy niewątpliwie to, że Uniwersytet w Białymstoku jest jedyną uczelnią, która w rozstrzygniętym konkursie uzyskała dofinansowanie na projekt obejmujący językoznawstwo i literaturoznawstwo.

Warto nadmienić, iż dość wysokie dofinansowanie w ostatnim czasie dostała także inna uczelnia z naszego miasta. Mowa o Uniwersytecie Medycznym, który otrzymał prawie 700 tys. na realizację projektu "Strategia Doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Uczelnia Badawcza Przyszłości" (szczegóły: 700 tys. zł dla białostockiego Medyka – za co i na co?).

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1803 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39