Prezydent Białegostoku namówiony przez kobiety podpisał ważną deklarację

2023.12.20 07:23
Prezydent Tadeusz Truskolaski podpisał (19.12) deklarację aspiracji Białegostoku o rangę "Miasta Praw Człowieka". Co to oznacza?
Prezydent Białegostoku namówiony przez kobiety podpisał ważną deklarację
Fot: Dawid Gromadzki (UM Białystok)
Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski w towrzystwie członkiń Rady Kobiet

Przestrzeganie praw człowieka zaczyna się w małych społecznościach: w szkole, w urzędzie, lokalnym domu sąsiedzkim czy zakładzie pracy. Z inicjatywą podpisania deklaracji aspiracji Białegostoku o rangę "Miasta Praw Człowieka" wystąpiła Rada Kobiet przy Prezydencie Miasta Białegostoku, która przyjęła uchwałę w tej sprawie podczas posiedzenia 12 września br.

– Białystok jest, i chce być miastem otwartym, bezpiecznym i wolnym od przemocy oraz wykluczenia. Różnorodność społeczności lokalnej uznawana jest tu za siłę i wartość. „Miasto Praw Człowieka” to idea, którą chcemy wprowadzić w życie poprzez polityki, programy i strategie miejskie. To ramy rozwiązań, które umożliwiają budowanie silnej, solidarnej wspólnoty, reagującej na krzywdę i stanowiącej bezpieczną przestrzeń wolną od przemocy i wykluczenia – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Wymagania

Zaprezentowana w 2021 roku przez Agencję Praw Podstawowych UE Rama Miast Praw Człowieka (The Framework for Human Rights Cities) wskazuje trzy główne poziomy wdrażania zasad funkcjonowania Miast Praw Człowieka. Pierwszy poziom to oficjalne zobowiązanie miasta do przestrzegania praw człowieka. Drugi poziom obejmuje wypracowanie struktur i procedur do wdrożenia tych zobowiązań, a trzeci poziom to opracowanie metod i narzędzi do implementacji praw człowieka na poziomie lokalnym.

Śladami największych polskich miast

Takie modele (uzgodnienia wspólnych standardów w zakresie praw człowieka) powstaną w m.in.: Sopocie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy i Białymstoku. Białystok już teraz przestrzega praw człowieka poprzez różnorodne działania, takie jak podnoszenie jakości usług dla dzieci i młodzieży, wsparcie dla osób starszych i bezdomnych, a także integrację migrantów. Kolejnym krokiem będzie ułatwienie włączania społecznego poprzez sektorowe polityki zdrowotne, edukacyjne, rynku pracy i mieszkaniowe.

Realizacja zapisów Deklaracji będzie kontynuowana w ramach projektu "Standard minimum praw człowieka w samorządzie", współrealizowanego z Związkiem Miast Polskich i Instytutem Miast Praw Człowieka. Przewiduje się przeprowadzenie pilotażowych diagnoz wpływu społecznego dla wybranych miejskich programów.

To już kolejny krok

Miasto już podjęło kilka kluczowych kroków, takich jak dzisiejsze przyjęcie deklaracji potwierdzającej zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka oraz powołanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Białegostoku do spraw Równego Traktowania (28 lipca 2020r.). Utworzenie biura lub wydziału ds. praw człowieka, a także konsultacyjnej rady partycypacyjnej ds. praw człowieka są kolejnymi etapami, którymi miasto zamierza się zająć. Celem działań jest pełne wdrożenie zasad Miasta Praw Człowieka.

Białystok, poprzez te kroki ma stać się miejscem, gdzie prawa człowieka będą nie tylko deklaracją, ale rzeczywistością, a różnorodność i równość stają się fundamentem społeczności.

Kamil Pietraszko
24@bialystokonline.pl

1290 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39