Projekt "Co nas łączy, co nas różni?"

2008.07.15 00:00
Trwający od grudnia 2007 r. do czerwca 2008 r. projekt "Co nas łączy, co nas różni? Białystok i jego mieszkańcy w oczach obcokrajowców" dobiegł końca.

Lipiec jest miesiącem, w którym będziemy mogli zapoznać się z publikacją podsumowującą inicjatywę Fundacji Uniwersytetu w Białymstoku oraz Koła Antropologii Obraz i Koła Naukowego Socjologów, działających przy Instytucie Socjologii UwB, realizowaną we współpracy z Akademickim Klubem Turystyczno-Krajoznawczym. Znaleźć w niej możemy teksty poświęcone tematyce związanej z projektem oraz wykonane dla jego potrzeb zdjęcia.

Pomysłem na zrealizowanie projektu były rozmyślania o tym, że każda jednostka postrzega swoje otoczenie, przestrzeń, w której się z znajduje i ludzi, którzy ją wypełniają, z perspektywy własnej kultury i własnych doświadczeń. Przestrzeń użytkowana przez nas na co dzień jest dla nas czymś zwyczajnym i oczywistym. Jej wyjątkowe walory są dla nas trudne do zaobserwowania, a jeszcze trudniejsze do opisania. Dopiero znajdując się w otoczeniu dla nas nowym, zaczynamy bardziej świadomie je poznawać i adaptować. Z jednej strony szukamy w nim elementów nam znanych, do których występowania w "naszej" przestrzeni przywykliśmy (tego, co podobne, wspólne, łączące). Z drugiej - zaczynamy je porównywać z "naszą" przestrzenią, szukając elementów, które wydają się nam obce i dziwne i jako takie budzą w nas zakłopotanie i niepewność (tego, co inne, dzielące, odróżniające).

Projekt "Co nas łączy, co nas różni? Białystok i jego mieszkańcy w oczach obcokrajowców" pozwolił organizatorom i uczestnikom spojrzeć na własne miasto i region oczami mieszkańców innych krajów, bardziej czułych na niuanse, których my sami nie dostrzegamy. Praca w międzynarodowym zespole, pozwoliła ponadto na niepowtarzalną szansę osobistego kontaktu z przedstawicielami innych krajów, wzajemnego poznania i zrozumienia, a przede wszystkim - wspólnego działania.

W trakcie trwania projektu, organizatorzy i uczestnicy wspólnie wzięli udział między innymi w przedstawieniu "Nie chcę pamiętać, nie mogę zapomnieć", które dało nam możliwość przypomnienia sobie o wielokulturowej proweniencji miasta, a także przyniosło refleksje na temat wpływu tej przeszłości na dzisiejszy charakter Białegostoku. W międzynarodowym gronie uczyli się gotowania regionalnych potraw Podlasia podczas warsztatu kulinarnego. Dyskutowali nad pojęciem etyki dziennikarskiej podczas wykładu Alana Elsnera. W trakcie specjalnie opracowanego warsztatu próbowali wyrazić swoją tożsamość. Zorganizowali również wystawę, która stała się impulsem do podjęcia dyskusji o istocie tolerancji. Także spotkania mniej formalne były doskonałą okazją do poznawania siebie nawzajem i swoich kultur. Podczas realizacji projektu często wskazywali na różnice, jak również podobieństwa między nami, między mieszkańcami swoich miast, regionów, krajów. Odkrywali także - czasami na nowo - miasto Białystok i jego mieszkańców.

Podczas realizacji projektu zastosowano metodę porównywania, z wykorzystaniem m.in. wykonanych przez uczestników projektu fotografii, które to zostały zaprezentowane w przygotowanej publikacji. Fotografie objęły swoim zakresem dwie kategorie: Co mnie w Białymstoku zaskakuje, dziwi? Co jest inne niż w moim rodzinnym mieście? Co jest dla mnie "obce"?, Co w Białymstoku przypomina mi moje miasto rodzinne? Co sprawia, że czuję się tu "jak w domu"? Co jest dla mnie "swojskie"?

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: http://bialystok.uwb.edu.pl/index.htm oraz do zapoznania się z publikacją podsumowującą projekt (osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod adresem: fundacja@uwb.edu.pl)

Projekt został realizowany przy wsparciu finansowym Programu "Młodzież w działaniu", Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Prezydenta Miasta Białystok.

Zobacz podobieństwa.

Zobacz różnice.


1117 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39