Promocja małych i średnich przedsiębiorstw

2005.04.12 00:00
Chętnych coraz więcej. Już ponad 20 firm z sektora MŚP zgłosiło chęć wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu Ambasador Biznesu Podlasie 2005. Zdaniem organizatora - Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, to dobry wynik. Już ponad 20 firm z sektora MŚP zgłosiło chęć wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu Ambasador Biznesu Podlasie 2005. Zdaniem organizatora - Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, to dobry wynik.

Przypomnijmy, że już po raz siódmy Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskie Centrum Euro Info organizują konkurs dla małych i średnich przedsiębiorstw "Ambasador Biznesu - Podlasie 2005". W tym roku Honorowy Patronat nad konkursem sprawują:
- Minister Gospodarki i Pracy,
- Wojewoda Podlaski,
- Marszałek Województwa Podlaskiego.
Zasadniczym celem konkursu jest wskazanie na grupę małych i średnich firm w województwie podlaskim, które mogą poszczycić się dobrymi wynikami działalności gospodarczej, propagowanie ich działalności oraz promocja produktów i usług przez nie oferowanych. Ponadto konkurs ma na celu kreowanie opinii klientów o lokalnie działających przedsiębiorstwach, co w efekcie ma przyczynić się do wzrostu popytu na oferowane przez nie produkty i usługi.
- Do tej pory otrzymaliśmy już ponad 20 zgłoszeń firm zainteresowanych udziałem w konkursie - mówią organizatorzy - Przepuszczamy, że wkrótce dotrą do nas kolejne i będzie to dużo zgłoszeń. Już teraz pracownicy Fundacji dostają telefony z informacjami, że firmy chcą startować w konkursie. Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie przedsiębiorców naszym konkursem, bo widzą w tym szansę promocji swojej firmy, produktu i usługi.

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze spełniające następujące warunki:
* Posiadają siedzibę w województwie podlaskim;
* Mają kapitał przynajmniej w 51% polski i przynajmniej w 51% prywatny;
* Nie prowadzą działalności związanej z wyrobami alkoholowymi, tytoniowymi oraz militarnymi;
* Spełniają kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.04.173.1807 z późn. zm.):

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
Etap I:
Zainteresowane firmy przesyłają do dnia 15 kwietnia 2005 r. ankietę (rozsyłaną do lokalnych firm i dostępną na stronie www.pfrr.bialystok.pl). Następnie PFRR dokonuje wyboru grupy ok. 15 firm do drugiego etapu.
Etap II:
W tym okresie firmy poddawane są szczegółowej ocenie na podstawie informacji zebranych przez ekspertów delegowanych przez komisję konkursową. Tej oceny dokonują:
* "First Communications", zakres oceny: komunikacja w firmie, Public Relations,
* SBK Marketing - oferta produktowa, system dystrybucji,
* RCS Sp. z o.o. - zarządzanie zasobami ludzkimi, warunki pracy,
* Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego - weryfikacja ankiet,
* Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. - ocena sytuacji finansowej.

W dniu 18 maja komisja konkursowa zostanie zapoznana z wynikami zweryfikowanych ankiet, opiniami ekspertów i w niejawnym głosowaniu wyłoni zwycięzców konkursu. Ogłoszenie o wygranych nastąpi na uroczystości wręczenia nagród "Ambasador Biznesu - Podlasie 2005" w dniu 21 maja 2005 roku.
Nagrody w konkursie:
* Zwycięzca otrzymuje tytuł i statuetkę: "Ambasador Biznesu - Podlasie 2005", nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł ufundowaną przez PFRR,
* Marszałek Województwa Podlaskiego przyzna nagrodę firmie, która w 2004 roku osiągnęła największy przyrost zatrudnienia,
* Wojewoda Podlaski przyzna swoją nagrodę - "Podlaskiego Żubra" firmie, która posiadała w 2004 roku największy udział eksportu w sprzedaży,
* pozostali laureaci (firmy, które zajęły miejsca 2 i 3) otrzymują tytuł Laureata Konkursu oraz nagrody rzeczowe.

Dodatkowych informacji udziela Anna Moczulewska, tel. 740 86 83, 740 86 77,
e-mail: moczulewska@pfrr.bialystok.pl.
Ankieta i regulamin konkursu dostępna jest również na stronach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego: www.pfrr.bialystok.pl


1646 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39