Przedsiębiorca idzie na chorobowe

2016.07.21 10:22
Przedsiębiorca nie ma zwolnienia od pracy. Chyba że takie zwolnienie wymusi na nim choroba. Wówczas ma on prawo do zasiłku chorobowego.
Przedsiębiorca idzie na chorobowe
Fot: pixabay.com

Przedsiębiorca przebywający na zwolnieniu lekarskim ma prawo do zasiłku chorobowego pod warunkiem, że opłaca dobrowolną składkę chorobową oraz że składka ta jest regulowana w terminie, czyli do 10. dnia każdego miesiąca.

Prawo do zasiłku chorobowego osoba prowadząca firmę uzyskuje po upływie tzw. okresu wyczekiwania, który wynosi 90 dni. To oznacza, że jedno opłacenie składki chorobowej nie daje jeszcze prawa do zasiłku chorobowego. Do okresu 90 dni wliczane są poprzednie okresy ubezpieczenia, o ile przerwa między poprzednim ubezpieczeniem a ubezpieczeniem z tytułu działalności gospodarczej nie jest dłuższa niż 30 dni.

Wysokość zasiłku chorobowego zależy od podstawy wymiaru składek. Przedsiębiorca może zadeklarować dowolną podstawę, jednak nie może ona być niższa niż minimalna podstawa składek ZUS obowiązująca dla firm, która na rok 2016 wynosi 2 433 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

Bazę zasiłku chorobowego stanowi średnia podstawa wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszona o wskaźnik w wysokości 13,71%. Zatem miesięczna kwota świadczenia wynosi 80% podstawy wyliczanej w powyżej opisany sposób, a w przypadku, gdy choroba przypada na okres ciąży – 100%. Należy pamiętać, że od kwoty zasiłku potrącana jest jeszcze zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 18%.

Chory przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do ZUS zwolnienie lekarskie (ZUS ZLA) oraz wypełniony formularz ZUS Z-3b. Dokumenty powinny zostać przekazane w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia (decyduje data stempla pocztowego).

W okresie przysługiwania zasiłku chorobowego nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca ma prawo pomniejszyć płacone składki ZUS proporcjonalnie do liczby dni, za które pobierał zasiłek. Pomniejszenie to dotyczy jednak tylko składek na ubezpieczenie społeczne. Składka zdrowotna płacona jest w całości, niezależnie od liczby przechorowanych dni. W tym celu należy złożyć korekty deklaracji rozliczeniowych na formularzu ZUS DRA.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

1165 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39