Przedszkole Świat Zucha w Białymstoku

ul. Hetmańska 8
15-727 Białystok

tel. 663 001 150
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 37337

 "INSPIRUJĄ NAS DZIECIĘCE MARZENIA. NASZĄ MISJĄ JEST ICH SPEŁNIENIE"

"Świat Zucha" jest przedszkolem działającym od września 2013 roku. Naszym celem jest wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja każdego małego człowieka. Chcąc przygotować dzieci do "startu" w życie szkolne, a także dać im solidne podstawy umożliwiające osiągnięcie sukcesów w dalszej edukacji szkolnej, pragniemy tworzyć jak najlepsze warunki sprzyjające odkryciu w dziecku jego naturalnych predyspozycji do zdobywania wiedzy i pielęgnowaniu jego wrodzonych talentów. Zapewniamy także, iż pobyt w przedszkolu jest niezastąpioną formą wszechstronnego rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka, kształtowania wyobraźni, społecznej i emocjonalnej dojrzałości dziecięcej, uczenia, poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości, koleżeństwa i stałego kontaktu z rówieśnikami, a także zasad higieny, co łącznie stanowi nieoceniony dar zapewniający udany start w życie naszym pociechom.

Nasze przedszkole zapewnia:

 • fachową i troskliwą opiekę w godzinach: 6.30 do 17.00
 • trzy smaczne i zdrowe posiłki
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • wszechstronne wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zabawę
 • programy zgodne z wymaganiami MEN
 • okres adaptacyjny

PRIORYTETY Przedszkola "Świat Zucha"

 • współpraca i wspieranie rodziny w rozwoju i uczeniu się małego dziecka
 • zaspakajanie potrzeb małych dzieci w codziennych sytuacjach z życia przedszkola 
  (odpoczynku, posiłku, czynności opiekuńczych i swobodnej zabawy)

Głównymi zadaniami przedszkola jest:

 • wspieranie rozwoju dziecka i otwartość na jego potrzeby
 • uczenie dziecka jak radzić sobie z problemami
 • uczenie zasad współżycia w grupie
 • przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole
 • wspomaganie rodziców w wychowaniu i opiece nad dzieckiem

Aby wspierać indywidualny rozwój każdego dziecka staramy się postępować zgodnie z ideą wychowania i nauczania rozwijającego. Proponujemy dzieciom treści, które nieco wyprzedzają rozwój, dzięki temu rozszerzamy możliwości dziecka, umożliwiamy mu szybkie opanowanie umiejętności, przejście od niższych do wyższych stadiów rozwoju. Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej dzieci. Zadaniem wychowania przedszkolnego jest stworzenie sytuacji służących zaspokojeniu wielu potrzeb aktywnego malucha. Realizujemy również program przedszkolny Ministerstwa Edukacji. Wybrane treści programowe są wcześniej ustalane z Rodzicami dziecka.

Przedszkole Świat Zucha w Białymstoku
Przedszkole Świat Zucha w Białymstoku
Przedszkole Świat Zucha w Białymstoku
Przedszkole Świat Zucha w Białymstoku
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

1772 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39