Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku

ul. Hetmańska 8
15-727 Białystok

tel. 663 001 150
Czynne: PN - PT: 8.00 - 16.00
Karty płatnicze: nie
Ilość wyświetleń: 52840

Rodzice, którzy zdecydują się zapisać swoje dziecko do Świat Ucznia Prywatnej Szkoły Podstawowej w Białymstoku w roku szkolnym 2018/2019 będą zwolnieni z opłat czesnego w całym toku kształcenia szkoły podstawowej (8 klas) - liczba miejsc ograniczona do 20 osób.

Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku w roku szkolnym 2018/2019 przyjmuje uczniów do klasy pierwszej, drugiej, trzeciej oraz czwartej. Minimalna liczba osób w klasie to 12, maksymalna 20.

Naszą misją jest:

 • stworzenie placówki przyjaznej dziecku, bezpiecznej, stwarzającej optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego;
 • kształtowanie u swoich wychowanków szacunku do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, tak aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości;
 • działanie na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości;
 • kierowanie się w pracy dydaktyczno-wychowawczej, dobrem uczniów, troską o ich bezpieczeństwo i zdrowie;
 • kształtowanie właściwej postawy moralnej i obywatelskiej, dążąc do pełnego rozwoju ich osobowości;
 • przygotowanie uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb innych ludzi;
 • kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy;
 • rozwój obszaru językowego, czyli umiejętne posługiwanie się zarówno językiem polskim, jak i nowożytnymi językami obcymi;
 • rozwój obszaru nauk ścisłych, szczególnie z uwzględnieniem matematyki, tak, aby młody człowiek sprawnie poruszał się w świecie liczb.

Proponujemy następujące zajęcia dodatkowe:

 • basen
 • koło miłośników ortografii
 • robotykę
 • język niemiecki/francuski/rosyjski/hiszpański
 • koło matematyczne
 • szachy
 • koło plastyczne
 • koło informatyczne
 • sekcje sportowe

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Naszej placówki. Jesteśmy otwarci na potrzeby Państwa dzieci i służymy pomocą.

Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku
Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku
Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku
Świat Ucznia Prywatna Szkoła Podstawowa w Białymstoku
W przypadku kontaktu z firmą (instytucją) prosimy o poinformowanie, że dane znalazłeś na BiałystokOnline.pl.
Pomoże to w promowaniu Internetu jako efektywnego medium. Dziękujemy!
GALERIA
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
Brak informacji.
OPINIE

1317 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39