Psychologia, e-biznes czy biotechnologia. Niepubliczne uczelnie rekrutują

2014.06.22 00:00
Psychologia, e-biznes, kontroling czy kosmetologia – to tylko wybrane kierunki, które można znaleźć na niepublicznych uczelniach w Białymstoku. Chociaż opłaty mogą odstraszać niektórych kandydatów, to większość szkół wyższych oferuje wysokie stypendia pozwalające pokryć czesne.
Psychologia, e-biznes czy biotechnologia. Niepubliczne uczelnie rekrutują
Fot: sxc.hu

Rekrutacja na studia już trwa. Tegoroczni maturzyści mogą wybierać spośród bogatej oferty uczelni prywatnych i państwowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że niepubliczne szkoły wyższe mają zarówno swoich zwolenników, jak i zaciekłych oponentów. Tych pierwszych kuszą m.in. nowatorskie podejście do kształcenia, oferta dostosowana do zmian na rynku pracy oraz zwracanie większej uwagi na aspekt praktyczny kształcenia, natomiast ci drudzy zarzucają im niższy prestiż oraz "frywolność" nauczania, tzn. łatwość w zaliczaniu przedmiotów.

Prawdą jest jednak, że niektórych kierunków, jakie w swojej ofercie posiadają niepubliczne szkoły wyższe, nie znajdziemy na państwowych uczelniach w Białymstoku. Poniżej przedstawiamy oferty (kierunki + opłaty) wybranych białostockich placówek.

WSAP, WSFiZ, WSE – dla przedsiębiorców

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej kusi kandydatów wysokimi stypendiami - 1300 zł miesięcznie oraz możliwością zrezygnowania ze studiów po dwóch miesiącach - przy czym uczelnia zwróci studentowi wniesione opłaty za ten okres. Przyszli żacy mają do wyboru aż 12 kierunków: handel, e-biznes, reklamę, start-up – kreowanie biznesu, zasoby ludzkie w organizacji, kontroling, psychologię biznesu, logistykę bezpieczeństwa, administrację, bezpieczeństwo narodowe, a także psychologię i prawo. Najniższe roczne czesne to 3,4 tys. zł, natomiast najwyższe - 4,2 tys. zł w przypadku psychologii.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku kładzie głównie nacisk na kształcenie przyszłych przedsiębiorców, dlatego też w budynku uczelni mieści się biuro Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, gdzie na korzystnych warunkach żacy mogą założyć własny biznes. Na WSFiZ można wybierać spośród trzech kierunków: zarządzanie, finanse i rachunkowość oraz gospodarka przestrzenna. 4,7 tys. zł - to najwyższe roczne czesne na uczelni, które obowiązuje na kierunku finanse i rachunkowość w systemie tutorskim.

Z kolei na Wyższej Szkole Ekonomicznej kandydaci mogą wybierać spośród takich kierunków, jak: ekonomia oraz BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy). Na WSE minimalna wysokość rocznego czesnego to 3,4 tys. zł, natomiast maksymalna - 3,8 tys. zł.

Szkoły dla przyszłych medyków i pedagogów

W Białymstoku nie tylko Uniwersytet Medyczny kształci przyszłych medyków. Osoby, którym z jakiegoś względu nie poszła tegoroczna matura, mogą próbować w rekrutacji na Wyższą Szkołę Medyczną. Uczelnia prowadzi rekrutację na następujące kierunki: biotechnologia, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, pielęgniarstwo pomostowe oraz ratownictwo medyczne. Na WSE najniższa opłata za semestr to 1,5 tys. zł, natomiast najwyższa za studiowanie na ratownictwie medycznym - 3,5 tys. zł.

Natomiast Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna kształci głównie w kierunkach humanistycznych. Przykładowo, osoby, które chciałyby studiować pedagogikę, mają do wyboru aż 9 specjalizacji, takich jak chociażby diagnoza pedagogiczna czy edukacja zdrowotna z rehabilitacją. Poza tym uczelnia rekrutuje w tym roku na: psychologię, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz pracę socjalną. Na NWSP minimalna opłata roczna to 2,6 tys. zł, natomiast maksymalna to 4,7 tys. zł - podobnie jak na pozostałych uczelniach - obowiązuje na kierunku psychologia.

Małgorzata Cichocka
malgorzata.c@bialystokonline.pl

882 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39