R jak rozwój

2017.04.04 15:01
Wsparcie przedsiębiorstw, budowa dróg, kanalizacji, sieci energetycznych, rozwój szkół i potencjału uczelni, doposażenie szpitali - to wszystko udało się osiągnąć w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
R jak rozwój

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przyniósł wiele zmian w Podlaskiem. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na jego realizację urząd marszałkowski otrzymał 672 mln euro. Te pieniądze wykorzystał na wsparcie przedsiębiorstw, budowę dróg, kanalizacji, sieci energetycznych, rozwój szkół i potencjału uczelni oraz doposażenie szpitali.

To był pierwszy program współfinansowany z funduszy unijnych, za który w całości odpowiadał samorząd województwa: od przygotowania, po wdrażanie i rozliczenie. Choć realizacja inwestycji zakończyła się w 2015 r., teraz nadszedł czas na przedstawienie tzw. sprawozdania końcowego, czyli efektów RPOWP 2007-2013 Komisji Europejskiej.

Program wspierał wiele obszarów:

- konkurencyjność podlaskich firm to jeden z priorytetów, bo przekłada się na konkurencyjność całego regionu. Dzięki dotacjom z RPOWP, przedsiębiorcy z woj. podlaskiego zrealizowali blisko 700 inwestycji,

- badania i rozwój były jednym z priorytetów programu, co z powodzeniem kontynuowane jest w obecnej perspektywie. Firmy, przy udziale środków z RPOWP, tworzyły laboratoria, centra badań,

- gminy zaprosiły biznes - przygotowały tereny inwestycyjne, które zajęły prawie 114 ha w całym regionie: w Hajnówce, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Czyżewie, Grajewie, Łapach, Narewce, Łomży, Wysokiem Mazowieckiem i Szczuczynie,

- odnawialne źródła energii były bardzo ważnymi inwestycjami, bo wpisywały się już w założenia nowej perspektywy finansowej. Jednym z takich projektów była instalacja kolektorów słonecznych w ponad 30 gminach województwa: na domach mieszkańców oraz szkołach, przedszkolach czy świetlicach,

- dzięki pieniądzom z RPOWP można jeździć po 525 km przebudowanych dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Te inwestycje bardzo poprawiły komfort i bezpieczeństwo jazdy,

- ponad 22,5 tys. uczniów i aż 34,5 tys. studentów korzysta z nowej infrastruktury dydaktycznej. Przykładem jest baza dydaktyczno-laboratoryjna Politechniki Białostockiej,

- zapewniono nowoczesny sprzęt w szpitalach w całym województwie oraz nowe bloki operacyjne, a także lepiej wyposażono oddziały,

- powstała też infrastruktura, dzięki której mieszkańcy i turyści mogą wypocząć, np. wyciąg nart wodnych w Szelmencie czy szlak Powstania Styczniowego w Puszczy Knyszyńskiej.

- odrestaurowywane zostały również zabytki, które stanowią wartość kulturową naszego regionu, jak barokowy Ogród Branickich czy Pałac Archimandrytów w Supraślu.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]


1500 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39