Rusza rekrutacja na Politechnice Białostockiej

2022.01.13 11:31
Rozpoczęła się rekrutacja na studia drugiego stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego 2021/2022 na Politechnice Białostockiej. Do wyboru jest 19 kierunków.
Rusza rekrutacja na Politechnice Białostockiej
Fot: J. Fiedoruk

Ruszyła już rekrutacja na studia magisterskie na Politechnice Białostockiej. Dotyczy kierunków, które rozpoczynają się od semestru letniego 2021/2022. Chętni mają do wyboru 19 kierunków. W sumie uczelnia przygotowała dla przyszłych magistrów 970.

- Podlascy pracodawcy poszukują absolwentów Politechniki Białostockiej. Oferują im zarobki, które pod względem wysokości mogą konkurować z innymi, gospodarczo rozwiniętymi regionami Polski. Naszych absolwentów cenią szczególnie za kreatywność i twórcze podejście do problemów. Właśnie tego uczymy studentów na studiach magisterskich. To główny powód, który przekonuje ich do kontynuowania nauki i rozwijania swoich umiejętności na kolejnym stopniu kształcenia – mówi dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB, prorektor ds. studenckich Politechniki Białostockiej.

- Warto też podkreślić, że w odróżnieniu od czysto projektowych prac inżynierskich, studenci studiów drugiego stopnia w swoich dyplomach rozwiązują rzeczywiste problemy przedsiębiorców, optymalizują procesy przemysłowe, proponują innowacje technologiczne, które są gotowe do wdrożenia – dodaje dr hab. inż. Jarosław Szusta, prof. PB.

Studia dla osób z dyplomem inżyniera

Studia II stopnia są przeznaczone dla osób posiadających już dyplom inżyniera, magistra lub inny równoważny dokument zagraniczny. Mogą, ale nie muszą być kontynuacją wcześniejszej nauki. Można podjąć nowe studia na pokrewnym kierunku.

Przyjęcie na uczelnie odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. Warunkiem przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

Osoby, które chciałyby studiować na Politechnice Białostockiej muszą do 11 lutego do godz. 15.00 zapisać się na wybrany kierunek/kierunki w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Tego dnia mija również termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej, która wynosi 85 zł za każdy kierunek studiów. Kandydaci muszą wpłacić ją na indywidualne konto, którego numer generuje system IRK. Do 14 lutego w systemie IRK można edytować informację o uzyskanej średniej ocen ze studiów oraz oceny na dyplomie ukończenia studiów.

Zakwalifikowanych kandydatów poznamy 17 lutego. Osoby, które zostaną przyjęte na studia muszą od 18 do 21 lutego złożyć komplet dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. W tym samym terminie będzie można składać do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych podania o przyjęcie w ramach wolnych miejsc.
Listę kandydatów przyjętych na studia II stopnia zostanie ogłoszona 23 lutego 2022 r. Zaledwie dwa dni później studenci rozpoczną już zajęcia.


Kierunki i limity miejsc na studia II stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego 2021/2022:

Wydział Architektury:
- architektura, studia stacjonarne, limit miejsc: 75;
- architektura wnętrz, studia stacjonarne, limit miejsc: 30;

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

- architektura krajobrazu, studia stacjonarne, limit miejsc: 20;
- biotechnologia, studia stacjonarne, limit miejsc: 30;
- budownictwo, studia stacjonarne, limit miejsc: 90;
- gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne, limit miejsc: 45;
- inżynieria środowiska, studia stacjonarne, limit miejsc: 60;
- inżynieria rolno-spożywcza i leśna, studia stacjonarne, limit miejsc: 30;
- leśnictwo, studia stacjonarne, limit miejsc: 30;

Wydział Elektryczny:

- elektronika i telekomunikacja, studia stacjonarne, limit miejsc 30
- elektrotechnika, studia stacjonarne, limit miejsc 75

Wydział Informatyki:

- informatyka, studia stacjonarne, limit miejsc: 75 i studia niestacjonarne, limit miejsc: 20;
- matematyka stosowana, studia stacjonarne, limit miejsc: 20

Wydział Inżynierii Zarządzania:

- logistyka, studia stacjonarne, limit miejsc: 45 i studia niestacjonarne, limit miejsc: 30;
- zarządzanie i inżynieria produkcji, studia stacjonarne, limit miejsc 45 i studia niestacjonarne, limit miejsc: 30;

Wydział Mechaniczny:

- automatyka i robotyka, studia stacjonarne, limit miejsc: 45;
- inżynieria biomedyczna, studia stacjonarne, limit miejsc: 40;
- mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne, limit miejsc: 60;
- mechatronika, studia stacjonarne, limit miejsc: 45;

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

709 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39