Rusza rekrutacja na studia II stopnia na Politechnice Białostockiej

2023.01.09 15:40
We wtorek (10.01) ruszy rekrutacja na studia II stopnia na największej uczelni technicznej w regionie. Do wyboru jest wiele ciekawych kierunków.
Rusza rekrutacja na studia II stopnia na Politechnice Białostockiej
Fot: PB

19 kierunków i prawie tysiąc miejsc przygotowała Politechnika Białostocka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia. We wtorek rusza rekrutacja.

"Studia II stopnia poszerzają wiedzę, zapewniają możliwość zdobycia poszukiwanych na rynku pracy specjalizacji oraz ułatwiają zdobycie uprawnień zawodowych. Tytuł magistra to duży atut w poszukiwaniu pracy, a także otwarcie drogi do podjęcia studiów doktoranckich" – czytamy na stronie uczelni.

Osoby, które są zainteresowane podjęciem studiów II stopnia muszą założyć  konto w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Za jego pomocą muszą od 10 stycznia (od godz. 8:00) do 12 lutego (do godz. 23:59) zapisać się na wybrany kierunek i wnieść opłatę rekrutacyjną.

Jeśli chodzi o studia stacjonarne II stopnia, to kandydaci będą kwalifikowani na podstawie listy rankingowej według oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia. Jeśli zostanie przekroczony limit miejsc przez kandydatów mających taką samą ocenę – wówczas o ich przyjęciu będzie decydować średnia ocen ze studiów wyliczona na podstawie suplementu do dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku posiadania dyplomu bez suplementu – wyliczona na podstawie wypisu wszystkich ocen z przebiegu studiów (średnia arytmetyczna).

Lista zakwalifikowanych kandydatów zostanie ogłoszona 14 lutego. Później przyjęci będą mieli 3 dni na złożenie kompletu dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych, w celu potwierdzenia chęci podjęcia studiów. Osoby zakwalifikowane na studia, które tego nie zrobią we wskazanym terminie, zostaną potraktowane jako osoby, które zrezygnowały z chęci studiowania. Ostateczna lista przyjętych na studia II stopnia zostanie podana 21 lutego. Zaledwie dwa dni później rozpoczną się zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

Lista kierunków studiów II stopnia wraz z limitem miejsc na studia II stopnia, rozpoczynające się od semestru letniego 2022/2023:

Wydział Architektury:
- Architektura (studia stacjonarne, limit miejsc 75),
- Architektura wnętrz (studia stacjonarne, limit miejsc 30).

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

- Architektura krajobrazu (studia stacjonarne, limit miejsc 20),
- Biotechnologia (studia stacjonarne, limit miejsc 30),
- Budownictwo (studia stacjonarne, limit miejsc 90),
- Gospodarka przestrzenna (studia stacjonarne, limit miejsc 45),
- Inżynieria rolno-spożywcza i leśna (studia stacjonarne, limit miejsc 30),
- Inżynieria środowiska (studia stacjonarne, limit miejsc 60),
- Leśnictwo (studia stacjonarne, limit miejsc 30).

Wydział Elektryczny:

- Elektronika i telekomunikacja (studia stacjonarne, limit miejsc 30),
- Elektrotechnika (studia stacjonarne, limit miejsc 60).

Wydział Informatyki:
- Informatyka (studia stacjonarne, limit miejsc 75)
- Informatyka (studia niestacjonarne, limit miejsc 20)
- Matematyka stosowana (studia stacjonarne, limit miejsc 20)

Wydział Inżynierii Zarządzania:

- Logistyka (studia stacjonarne, limit miejsc 45),
- Logistyka (studia niestacjonarne, limit miejsc 30),
- Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia stacjonarne, limit miejsc 45),
- Zarządzanie i inżynieria produkcji (studia niestacjonarne, limit miejsc 30).

Wydział Mechaniczny:

- Automatyka i robotyka (studia stacjonarne, limit miejsc 45),
- Inżynieria biomedyczna (studia stacjonarne, limit miejsc 35),
- Mechanika i budowa maszyn (studia stacjonarne, limit miejsc 60),
- Mechatronika (studia stacjonarne, limit miejsc 30).

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl
577 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39