Spis powszechny 2021. W Podlaskiem mieszka coraz mniej osób

2022.04.28 07:57
Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Ile osób w Podlaskiem jest zamężna, ilu jest rozwodnikami, a ile osób mieszka na wsiach?
Spis powszechny 2021. W Podlaskiem mieszka coraz mniej osób
Fot: Malwina Witkowska

Coraz mniejsza populacja

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja Rzeczypospolitej Polskiej liczy 38 mln osób - to o 1,2% mniej niż w 2011 r. W kraju więcej jest kobiet niż mężczyzn - wskaźnik populacji wynosi odpowiednio 51,7% i 48,3%. Gęstość zaludnienia to 122 osoby na 1 km2. Dla porównania 10 lat temu wyniosła 123 osoby na 1 km2.

Największym województwem pod względem liczby ludności w 2021 r. jest nadal województwo mazowieckie liczące 5,5 mln mieszkańców, co stanowi 14,5% ogółu ludności kraju. W stosunku do poprzedniego spisu odnotowało ono największy przyrost liczby ludności, tj. o 246 tys. osób. Następnym jest województwo śląskie - 4,4 mln osób, w którym odnotowano spadek liczby ludności o nieco ponad 227 tys. osób.

Najmniejsze województwa to opolskie liczące 954,1 tys. mieszkańców oraz lubuskie z liczbą ludności 991,2 tys.

W województwie podlaskim odnotowano spadek przyrostu ludności. W 2011 r. podlaskie miasta zamieszkiwało 724,5 tys. osób, a wsie 477,8 tys. - razem ludność stanowiła 1,2 mln. W 2021 r. w podlaskich miastach mieszka 703 tys. osób, a na wsiach 451,2 tys., co razem daje 1,15 mln.

Mniej związków małżeńskich, więcej rozwodów

Wstępne wyniki spisu pokazują zmiany, jakie zaszły w strukturze ludności według stanu cywilnego. Najliczniejszą grupą wśród osób w wieku 15 lat i więcej są nadal osoby pozostające w związku małżeńskim, które stanowią 54% tej populacji (17 mln), dla porównania w 2011 r. było to blisko 56% (18,2 mln). Kolejną grupą są kawalerowie i panny, stanowiący ponad 29% badanej populacji (w 2011 r. – blisko 29%). Strukturę dopełniają osoby owdowiałe stanowiące 8,5% (w 2011 r. – 9,6%) oraz osoby rozwiedzione, których udział znacznie wzrósł ‒ z 5% w 2011 r. do 7,6% w 2021 r.

Struktura ludności według stanu cywilnego jest zróżnicowana w zależności od miejsca zamieszkania. Odsetek kawalerów na wsi jest większy niż w miastach (34,5% wobec 33,6%) odmiennie niż panien (które stanowią 23,1% kobiet na wsi oraz 25,6% w miastach). Mieszkańcy wsi częściej niż mieszkańcy miast pozostają w związku małżeńskim (57,3% osób wobec 51,9%), a różnica ta jest widoczna szczególnie w przypadku kobiet (mężatki stanowią 57,4% kobiet na wsi wobec 49,9% w miastach). Osoby mieszkające na wsi natomiast rzadziej niż osoby w miastach są rozwiedzione (5% mieszkańców wsi wobec 9,3% mieszkańców miast). Odsetek osób owdowiałych na wsi i w miastach jest zbliżony i wynosi ok. 8,5%.

Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, według stanu na 31 marca 2021 r. ludność w wieku 15 lat i więcej wyniosła 977 tys. W naszym województwie odsetek osób żonatych i zamężnych wynosi 54,1%, kawalerów i panien jest 28,6%, wdowców i wdów - 9%, osób rozwiedzionych - 7,5%, a statusów nieustalonych - 0,8%.

Duży wzrost ilości nowych mieszkań

Na terenie Polski odnotowano w najnowszym spisie 15,3 mln mieszkań, które zlokalizowane są w ok. 6,9 mln budynków. W porównaniu z wynikami z 2011 r. liczba mieszkań wzrosła o 13,7%, a liczba budynków zwiększyła się o 14,9%.

W okresie 2011–2021 największy przyrost mieszkań odnotowano w województwach: małopolskim (20,2%), pomorskim (19,7%), wielkopolskim (19,0%) oraz mazowieckim (18,2%). Najmniej mieszkań natomiast przybyło w województwach: opolskim (4,9%), śląskim (6,9%), łódzkim (8,4%) oraz lubelskim (8,7%)

Największy odsetek mieszkań niezamieszkanych odnotowano w województwach: małopolskim (14,8%), podlaskim (14,7%) oraz lubelskim i świętokrzyskim (po 13,5%). Najmniejszy natomiast był on w województwach: opolskim (8,9%), lubuskim (9,6%) i kujawsko-pomorskim (9,7%).

W przypadku budynków największy odsetek tych niezamieszkanych odnotowano w województwach: podlaskim (16,9%), lubelskim (14,4%) i świętokrzyskim (14,3%), a najmniejszy w województwach: wielkopolskim i kujawsko-pomorskim (po 6,9%), lubuskim (7,0%) i zachodniopomorskim (7,5%).

Malwina Witkowska
malwina.witkowska@bialystokonline.pl

1774 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39