Straż Graniczna ogłosiła nabór. Przyjmie 400 aplikacji

2013.02.12 00:00
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku ogłosił nabór do służby. Planowane jest przyjęcie 400 aplikacji.
Straż Graniczna ogłosiła nabór. Przyjmie 400 aplikacji
Fot: Podlaski Oddział Straży Granicznej
Podlaskia Straż Graniczna ogłosiła nabór do służby

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystająca w pełni z praw publicznych.

Aby zostać pogranicznikiem, należy mieć co najmniej średnie wykształcenie oraz posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych dyscyplinie służbowej. Kandydaci muszą dać rękojmię zachowania tajemnicy, mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy to kobiet i absolwentów szkół wyższych), a w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyć 35 lat.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjecie do służby w Straży Granicznej muszą telefonicznie ustalić termin złożenia dokumentów (zgłoszenia będą przyjmowane od 18 do 22 lutego w godzinach 9.00–13.00, tel. 85 714 51 35). Następnie powinni osobiście stawić się wraz z kompletem dokumentów (których wykaz oraz kwestionariusze do pobrania znajdują się na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej) w wyznaczonym terminie do Zespołu Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia przy ul. Bema 100 w Białymstoku. Osoba przyjmująca dokumenty sprawdzi je i poinformuje o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

Następnie kandydaci na pograniczników przechodzą wstępną rozmowę kwalifikacyjną, postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych, testy psychologiczne i badania psychofizjologiczne. Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii.

Kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu przejdą egzaminy w ośrodku szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie lub w Koszalinie. Składają się na nie testy: z wiedzy ogólnej, ze znajomości języka obcego, sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Po uzyskaniu wymaganej ilości punktów z egzaminów, kandydat zostaje skierowany do Rejonowej Komisji Lekarskiej przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w celu uzyskania orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej. Kandydata zawiadamia się pisemnie o zakończeniu postępowania i o jego wyniku.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

868 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39