Świadczenie rehabilitacyjne - komu przysługuje i na czym polega?

2024.07.01 09:34
Co zrobić, jeśli kończy się zasiłek, a lekarz wciąż uznaje, że zdrowie pacjenta nie pozwala mu jeszcze na powrót do pracy? Wówczas można skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. Warto więc wiedzieć, jak z niego skorzystać.
Świadczenie rehabilitacyjne - komu przysługuje i na czym polega?
Fot: pixabay.com

W momencie, gdy lekarz uznaje, że stan zdrowia pacjenta nie jest na tyle dobry, by ten wrócił do pracy, a kończy się już zasiłek chorobowy - można skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. Trzeba jednak wiedzieć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca go z urzędu. Trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Aby mieć ciągłość wypłat świadczeń, należy to zrobić przynajmniej 6 tygodni przed zakończeniem pobierania zasiłku chorobowego.

- Jeśli stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy, a wykorzystany już został cały okres zasiłkowy, to warto zapytać lekarza, czy możliwa jest kontynuować terapię w ramach świadczenia rehabilitacyjnego. Warunek jest jeden – stan zdrowia rekonwalescenta musi rokować poprawę, i powrót do pracy - mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Świadczenie przyznawane jest osobie, która wykorzystała limit zwolnienia lekarskiego, ale jest niezdolna do pracy. Dalsze podjęcie leczenia daje jednak szansę, że odzyska zdrowie i będzie mogła wrócić do wykonywanych obowiązków. Przysługuje ono także osobie, która już po zakończeniu chorobowego ubiegała się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, jednak lekarz orzecznik ZUS twierdzi, iż stan jej zdrowia rokuje odzyskanie sił i w związku z tym wystarczające będzie przyznanie jej kilku dodatkowych miesięcy kuracji, a nie renty.

Trzeba złożyć wniosek

Płatnikiem świadczenia rehabilitacyjnego może być pracodawca, albo ZUS. Tak samo, jak w przypadku zasiłku chorobowego. Osoba, która chce z niego skorzystać musi złożyć wniosek ZNp-7 do ZUS-u.

- Najlepiej złożyć go co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Taki termin gwarantuje zachowanie ciągłości  i wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego  od razu po zakończeniu zasiłku chorobowego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9), które wypełnia lekarz oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10). Pracodawca/zleceniodawca, który nie wypłaca sam zasiłków cały komplet dokumentów wraz z zaświadczeniem  płatnika składek Z-3 albo Z-3a przekazuje do ZUS-u. Natomiast osoby prowadzące własną firmę i po ustaniu tytułu ubezpieczenia same składają dokumenty w ZUS-ie. Druk OL-10 nie jest wymagany, jeśli niezdolność do pracy powstała po ustaniu okresu ubezpieczenia lub gdy wniosek dotyczy  przedłużenie  świadczenia rehabilitacyjnego. Formularza tego nie składają również osoby prowadzące działalność gospodarczą - wyjaśnia rzeczniczka ZUS.

O tym, czy świadczenie rehabilitacyjne zostanie przyznane, decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od tej decyzji można się odwołać w ciągu 14 dniu. Ubezpieczony może złożyć sprzeciw, jak również Prezes Zakładu może wnieść zarzut wadliwości w stosunku do orzeczenia. W obu przypadkach sprawa jest rozpatrywana przez komisję lekarską ZUS. 

Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacje chory może pobierać maksymalnie przez rok. Wynosi ono 90 proc. podstawy wymiaru świadczenia (podstawy wymiaru zasiłku chorobowego) przez pierwsze 90 dni,
a w pozostałym okresie  75 proc. Jeśli  niezdolność do pracy  przypada w czasie ciąży albo jest związana z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to 100 proc. podstawy. 

Świadczenie może otrzymać osoba, która jest uprawniona do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, urlopu dla poratowania zdrowia, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Osoba, której zostanie przyznane, nie może pracować ani wykonywać innej działalności zarobkowej.

Redakcja JK
24@bialystokonline.pl

668 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39