Światowej sławy autorytet w Białymstoku. Został doceniony

2023.11.23 18:08
W czwartek (23 listopada) wybitny naukowiec, światowy autorytet w dziedzinie chemii medycznej - Waldemar Priebe otrzymał Tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej.
Światowej sławy autorytet w Białymstoku. Został doceniony
Fot: PB

Największa uczelnia techniczna w regionie ma kolejny powód do radości. Profesorowi Waldemarowi Priebe nadano tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Białostockiej. Światowej sławy naukowiec, uznawany za autorytet w dziedzinie chemii medycznej, szczególnie leków przeciwnowotworowych, został doceniony za rozwój projektów badawczych PB. Przyczynił się także do podniesienia jej prestiżu. 

Badnia prof. Priebe dotyczą „chemii i biologii nowotworów oraz racjonalnym projektowaniu i przedklinicznym opracowywaniu nowych metod leczenia chorób nowotworowych, a także chorób zakaźnych”. Naukowiec opublikował do tej pory ponad 200 recenzowanych artykułów naukowych, a jego praca zaowocowała ponad 70 patentami i licznymi licencjami firm farmaceutycznych.

– To wybitny specjalista w skali świata, zajmujący się m.in. projektowaniem i syntezą nowych leków antynowotworowych. Spośród zaprojektowanych leków pięć nowych związków weszło już do badań klinicznych u pacjentów onkologicznych. Dwa związki, należące do klasy antybiotyków antracyklinowych – Annamycyna i Berubicyna (WP744), są obecnie poddawane badaniom klinicznym u pacjentów z nowotworami mózgu, mięsakami tkanek miękkich i ostrą białaczką szpikową. Badania te prowadzone są w ośrodkach na całym świecie, włącznie z Polską - – podkreśla prof. Lewandowski, który jest promotorem Doktoratu Honoris Causa prof. Waldemara Priebe.

Kim jest prof. dr Waldemar Priebe? To absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał stopień doktora w Instytucie Chemii Organicznej PAN. Obecnie pracuje jako profesor chemii medycznej na Wydziale Leków Eksperymentalnych w Centrum Rakowym MD Anderson Uniwersytetu Teksaskiego, Houston, USA. Naukowiec skupia się przede wszystkim na poszukiwaniu nowych leków przeciwnowotworowych, które będą charakteryzować się unikalnym mechanizmem działania. Prowadzi także liczne badania, które mają związek z chemią i biologią nowotworów. Wyniki tych działań mogą w przyszłości pomóc w opracowaniu nowych terapii antynowotworowych, w tym nowatorskich leków guza mózgu.

– Jeśli miałbym w jednym zdaniu sprecyzować, na czym zasadza się wybitność dorobku naukowego Profesora Priebe, to bez wahania wskazałbym właśnie na tę unikalną cechę jego warsztatu- dogłębne zrozumienie nie tylko chemii leków, ale talent do nowatorskiego łączenia tej wiedzy z doskonałym poznaniem i zrozumieniem onkologii. Dokonania naukowe prof. Priebe idą w parze z jeszcze jednym niezwykłym talentem – niebywałą zdolnością prowadzenia badań od laboratorium do przysłowiowego łóżka pacjenta – "from bench to bedside", które w Polsce wciąż ma bardzo niewielu adeptów, a i w USA jest rzadką i niezwykle cenioną umiejętnością – powiedział prof. Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk, kierownik katedry Ekologii Ewolucyjnej i Fizjologicznej na Wydziale Biologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Na czym polega współpraca naukowca z Politechniką?

Na czym polega współpraca prof. Priebe z białostocką uczelnią?  Obejmuje ona przede wszystkim obszary chemii bionieorganicznej, chemii medycznej i farmacji, biotechnologii oraz technologii żywności. Przygotowywane są i składane do finansowania wspólne projekty badawcze. Do tej pory uczelnia zdobyła już ifnansowanie szesnastu grantów Narodowego Centrum Nauki, w których uczestniczył także prof. dr Waldemar Priebe.

– Profesor Priebe przyczynił się istotnie do intensyfikacji badań naukowych, pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz kształcenia studentów i kadr zawodowych – kontynuuje prof. Lewandowski. – Współpraca z największym Naukowym Centrum Medycznym na świecie – Centrum Rakowym im. MD Andersona Uniwersytetu Teksaskiego, gdzie pracuje zespół prof. Waldemara Priebe, legitymującym się znakomitym poziomem, jest dla Politechniki Białostockiej bardzo cenna, przyczyniając się do umiędzynarodowienia badań i integracji kadry naukowej. Współpraca ta jest istotna nie tylko dla ważnego i nowego kierunku w Politechnice Białostockiej, jakim jest biotechnologia, ale także dla całej naszej Uczelni.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

1690 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39