Sześcioro badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki

2022.07.06 07:50
Aż sześć osób z Uniwersytetu w Białymstoku dostanie od Ministra Edukacji i Nauki stypendia dla wybitnych młodych naukowców.
Sześcioro badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku otrzyma stypendia Ministra Edukacji i Nauki
Fot: UwB

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało stypendia 215 wybitnym naukowcom w kraju, z czego 6 osób pochodzi z UwB. Jak informuje MEiN wszyscy wyróżnieni reprezentują łącznie 47 dyscyplin naukowych i artystycznych.

Wśród wyróżnionych stypendystów znalazł się dr Piotr Łozowski z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych, który pracuje w w Zakładzie Historii Struktur Demograficznych i Gospodarczych. W 2016 r. otrzymał grant z Narodowego Centrum Nauki, w 2019 został zaś laureatem programu START, który był realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. 

Nagrodzona została także dr Beata Piecychna z Wydziału Filologicznego, która reprezentuje językoznawstwo. Naukowo zajmuje się m.in. translatologią kognitywną. Ma na koncie grant z NCN, jest laureatką programu stypendialnego Fundacji Kościuszkowskiej (2019), dzięki czemu odbyła staż na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego. Miała także okazję odbycia stażu w Homerton College na University of Cambridge.

Stypendium w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości trafi do dr Kariny Sachpazidu z Instytutu Zarządzania. Badaczka zajmuje się transferem wiedzy i technologii w Zakładzie Zarządzania Strategicznego. W 2015 r. otrzymała grant NCN, była też pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku, który zakwalifikował się do programu "Top 500 Innovators", co przyczyniło się do tego, że miała możliwość pojechać na staż do USA.

Wśród stypendystów znalazło się dwóch badaczy reprezentujących nauki prawne. Pierwszym jest dr Łukasz Kierznowski z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego. Badacz ma już na swoim koncie kilka sukcesów. W 2019 r. dostał na koncie grant NCN. Aż dwukrotnie (jako student i jako doktorant) przyznano mu stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Drugi stypendysta to mgr Wojciech Zoń z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego. Także przyznano mu, jako studentowi stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia. Zoń jest współautorem interdyscyplinarnych prac z pogranicza prawa, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i medycyny. Zajmuje się badaniami dotyczącymi m.in. współpracy transgranicznej.

Kolejnym wyróżnionym badaczem z UwB jest dr Maria Skowron-Volponi z Wydziału Biologii, która jako entomolog pracuje w Pracowni Biologii Ewolucji i Ekologii Owadów. Na UwB obecnie realizuje trzyletni projekt badawczy, na który w 2019 roku dostała grant w konkursie NCN. Jest to już jej kolejne stypendium. Badaczka była już laureatką konkursu stypendialnego START organizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także stypendystką Programu Bekker Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (2021). 

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców zostały przyznane przez Ministra Edukacji i Nauki na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi 5 390 zł.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1068 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39