Szkolnictwo w Łapach się rozwija. Duże zmiany. Za 4 mln zł

2020.08.05 14:09
Szkolnictwo w Łapach podniesie jakość kształcenia zawodowego. Na zmianach skorzystają nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele. Wartość projektu wynosi 4 mln zł.
Szkolnictwo w Łapach się rozwija. Duże zmiany. Za 4 mln zł
Fot: Starostwo Powiatowym w Białymstoku
Podwyższona jakość kształcenia dzięki wsparciu unijnemu

W Zespole Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach i Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach nastąpią duże zmiany, które wpłyną na podniesienie się jakości kształcenia zawodowego. Doposażone będą m.in. pracownie, a nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje. Wszystko to będzie możliwe dzięki unijnemu wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Rozwój

Zespół Szkół Mechanicznych planuje utworzyć klasę o profilu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Pomysłodawcą był starosta Perkowski, który wyjaśnia, że warto dostosowywać kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy, a po tym kierunku młodzi ludzie bez problemu znajdą zatrudnienie. W ramach Projektu planowane są: dostosowanie i zakup wyposażenia do pracowni energii odnawialnej w ZSM oraz dostosowanie i zakup wyposażenia do 4 pracowni: mechanicznej, samochodowej, elektrycznej, energii odnawialnej w Centrum Kształcenia Zawodowego.

W ramach Projektu przewidziano również zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów, kursy i szkolenia w podziale na zawody, kursy przygotowawcze do matury (z matematyki, angielskiego, informatyki), warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek, wycieczki do firm, pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych.

Nauczyciele również skorzystają na zmianach, bo aż sześciu z nich przejdzie szkolenia i studia podyplomowe.

Wartość projektu "Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach" to 4 mln zł. (3 mln zł doposażenie szkół, 1 mln doskonalenie zawodowe i stypendia). Wkład własny Powiatu Białostockiego wyniesie 450 tys. zł. Projekt ma być realizowany w latach 2020-2022.

Angelika Dorf
angelika.dorf@bialystokonline.pl

1098 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39