Szpital wojewódzki zakupi egzoszkielet i lokomat oraz utworzy nowy oddział rehabilitacji

2023.04.28 16:22
Szpital Wojewódzki w Białymstoku otworzy Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej oraz zakupi urządzenia niezbędne do prowadzenia rehabilitacji dla osób, które przeszły COVID-19.
Szpital wojewódzki zakupi egzoszkielet i lokomat oraz utworzy nowy oddział rehabilitacji
Fot: Projekt Ekso
Przykładowy egzoszkielet

Urząd marszałkowski województwa podlaskiego zwiększył dotację na duży projekt realizowany przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z regionu.

Na wniosek jednego z partnerów projektu, tj. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, dzięki zwiększonemu dofinansowaniu zostaną zakupione do placówki specjalistyczne urządzenia. Będzie to egzoszkielet (urządzenie do nauki chodzenia) oraz lokomat (urządzenie pozwalające na trening chodu). Koszt obu urządzeń oszacowano na 2 mln zł.

Szpital, w ramach zwiększonych środków, utworzy także Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej. Za blisko 3 mln zł wykona niezbędne remonty pomieszczeń oraz kupi sprzęt i wyposażenie oddziału.

Ponadto do projektu dołączy nowy partner - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy. Zmiana jest umotywowana zwiększonym zachorowaniem na choroby psychiczne i neurologiczne w wyniku infekcji COVID-19. Koszt zakupu sprzętu i aparatury służących wsparciu szpitala w Choroszczy wynosi 1,06 mln zł.

Dotowane działania są skierowane do wszystkich mieszkańców województwa podlaskiego, którzy wymagają usług rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

Łączna wartość całego projektu to blisko 11 mln zł.

Ewelina Sadowska-Dubicka
ewelina.s@bialystokonline.pl

Polecamy lokal
1270 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39