To niesamowite! Białostoczanin po raz drugi dostał stypendium z Funduszu Wyszehradzkiego

2023.10.17 20:09
Doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu w Białymstoku mgr Wojciech Dąbrówka, po raz kolejny dostał stypendium z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
To niesamowite! Białostoczanin po raz drugi dostał stypendium z Funduszu Wyszehradzkiego
Fot: UwB
Mgr Wojciech Dąbrówka

Wojciech Dąbrówka - doktorant ze Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB może pochwalić się ogromnym sukcesem. Po raz drugi przyznano mu stypendium z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację projektu badawczego „The Role of the Media in the Electoral Process in Comparative Terms" w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze.

Doktorant w ramach pierwszego stypendium jeszcze w tym roku będzie miał okazję odbyć taż w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. 

- Jestem zaszczycony, że moje wnioski pośród wielu innych spotkały się z uznaniem szacownej kapituły. W ramach obu stypendiów przeprowadzę badania prawnoporównawcze w odniesieniu do prawa konstytucyjnego, wyborczego i medialnego. Będzie to też okazja do przeprowadzenia kwerendy bibliograficznej w zakresie doktryny prawniczej, ale też do poszukiwań materiałów badawczych w źródłach innych niż biblioteczne. Jeśli zaistnieją ku temu warunki, będę mógł również poprowadzić zajęcia z zakresu prawa i praktyki wyborczej w Polsce dla wybranych grup studentów. Nad realizacją obu staży będą czuwać wybitni konstytucjonaliści i znawcy prawa wyborczego – wyjaśnia mgr Wojciech Dąbrówka.

Stypendysta z UwB współpracuje z Katedrą Prawa KOnstytucyjnego. Aktualnie pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej pt. pt. "Rola mediów w procesie wyborczym. Studium konstytucyjnoprawne" pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Kużelewskiej, prof. UwB.

- Stypendia z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego stwarzają mgr. Wojciechowi Dąbrówce dogodne warunki do realizacji projektu, polegającego na badaniach prawnoporównawczych w państwach, które są nam bliskie kulturowo, mają podobne doświadczenia w zakresie transformacji ustrojowej po upadku komunizmu i należą do Grupy Wyszehradzkiej. Niewykluczone, że miejscem analogicznego pobytu naukowego doktoranta będą jeszcze Węgry – mówi prof. UwB Elżbieta Kużelewska.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

1647 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39