718 osób online

Trwa nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej

2022.02.11 11:51
Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi w sposób ciągły nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. W tym roku przyjętych ma zostać 130 nowych funkcjonariuszy.
Trwa nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
Fot: SG

Trwa nabór do Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Szansę na pracę w służbach ma 130 osób. Dotychczas górna granica wieku osób starających się i zatrudnienie wynosiła 35 lat, jednak od stycznia 2022 r. została zniesiona. Oznacza to, że w naborze mogą wziąć udział także starsi kandydaci.

Kto ma szansę zostać przyjęty?

Kandydaci do pracy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej muszą posiadać polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, przynajmniej średnie wykształcenie i zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

Wymogiem jest też brak karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystanie w pełni z praw publicznych i rękojmia zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Jak się zgłosić?

Kandydat, który stara się o przyjęcie do służby najpierw musi umówić się na konkretny termin, kiedy złoży dokumenty. Należy to zrobić dzwoniąc pod numer tel. 85 714 55 33 w godz. 8.30-15.00 lub używając aplikacji Nabór SG umieszczonej na stronie internetowej straży granicznej. W wyznaczonym terminie kandydat musi dostarczyć dokumenty osobiście do biura przepustek Komendy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. gen. J. Bema 100.

Dokumenty, które kandydat musi złożyć to: podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej kierowanego do Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, kwestionariusz osobowy, dwie aktualne kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego, ksero dowodu osobistego, ksero książeczki wojskowej albo legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, ksero świadectw pracy lub służby, aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, ksero odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata oraz odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata oraz ksero paszportu.

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów. W pierwszym sprawdzane są wszystkie złożone przez kandydata dokumenty. Na ich podstawie wystawiana jest wstępna ocena. Jeśli okażą się źle wypełnione lub niekompletne – kandydat będzie mógł je poprawić lub uzupełnić. W przypadku jednak, gdy sytuacja się powtórzy, może dojść do odmowy wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat, który przejdzie pierwszy etap a jego kandydatura zyska akceptację Komendanta Oddziału jest kierowany a wstępną rozmowę kwalifikacyjną. Wówczas sprawdzana będzie jego umiejętność autoprezentacji, elokwencja, poprawność w formułowaniu myślni, umiejętność nawiązania kontaktu itp. Kolejnym krokiem są badania psychologiczne, których celem jest określenie predyspozycji intelektualnych i osobowościowych kandydata.

Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzany jest w jednym z ośrodków szkolenia SG, jak również w Oddziale prowadzącym postępowanie kwalifikacyjne i składa się z:testu pisemnego obejmującego wiedzę ogólną, testu pisemnego obejmującego znajomość języka obcego, testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Po pozytywnym ukończeniu tego etapu kandydat kierowany jest do komisji lekarskiej. Wówczas ustalana jest jego fizyczna i psychiczna do służby w Straży Granicznej.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku. Znajdziemy tam także formularze dokumentów oraz przykładowe testy.

Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w roku 2022:
- 21 lutego - 25 osób
- 20 czerwca - 50 osób
- 24 października - 55 osób

W Podlaskim Oddziale Straży Granicznej w każdą środę o godz. 12.00 przeprowadzany jest próbny test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Straży Granicznej. Każdy może wziąć w nim udział. Wystarczy zgłosić się telefonicznie pod nr tel. 85 714 55 05, 85 714 51 49 lub 85 714 54 68.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2022 CMG, Białystok
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39
zamknij X
TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i polityce cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.