Trwa nabór na stanowiska urzędnicze. Jest kilka ofert do wyboru

2022.04.29 07:53
Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił nabór na kilka urzędniczych stanowisk. Chętni mogą się zgłaszać.
Trwa nabór na stanowiska urzędnicze. Jest kilka ofert do wyboru
Fot: UM Białystok

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku pojawiło się kilka nowych ofert pracy. Prezydent miasta ogłosił nabory na stanowiska urzędnicze.

Inspektor w Biurze Bezpieczeństwa Informacji

Poszukiwany jest inspektor w Biurze Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej. Osoba, która zostanie zatrudniona, będzie odpowiedzialna za obsługę spraw związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz obsługę spraw dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych.

O pracę mogą się starać osoby z wyższym wykształceniem, przynajmniej trzyletnim stażem pracy, polskim obywatelstwem i pełną zdolnością do czynności prawnych. Wymaganiem jest też niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie znajomość podstaw funkcjonowania systemów informatycznych i sieci informatycznych, architektury systemów informatycznych i struktur danych i przepisów ustaw. Kandydat powinien też znać obsługę komputera, być komunikatywny i dokładny.

Wszystkiego niezbędne dokumenty – CV, oświadczenia, list motywacyjny, klauzula zgody kandydata na przetwarzanie danych do celów rekrutacji, potwierdzenie wykształcenia i doświadczenia zawodowego należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem oferty sygnaturą: BKP-I.210.28.2022 oraz dopiskiem: "Nabór na stanowisko inspektora w Biurze Bezpieczeństwa Informacji" do 13 maja.

Osoba zatrudniona może liczyć na pierwszą umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy i wynagrodzenie od 3200 do 3500 brutto miesięcznie.

Podinspektora w Departamencie Edukacji

Poszukiwany jest także podinspektor w Departamencie Edukacji, który będzie m.in. koordynował prace związane z opracowywaniem planów finansowych przez placówki oświatowe, zajmował się podziałem środków budżetowych oraz czuwał nad ich prawidłowym wykorzystaniem przez jednostki oświatowe oraz dokonywał zmian budżetowych w planach finansowych placówek oświatowych.

Osoba, która chce się starać o to stanowisko powinna mieć wykształcenie wyższe jednego z kierunków: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, prawo, administracja i pokrewne. Wymogiem jest też polskie obywatelstwo, niekaralność i pełna zdolność do czynności prawnych.

Niezbędne dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje można składać w Urzędzie Miejskim w zamkniętych kopertach z oznaczeniem oferty sygnaturą: BKP-I.210.27.2022 oraz dopiskiem: "Nabór na stanowisko podinspektora w Departamencie Edukacji" do 11 maja.

Kandydat może liczyć na umowę na maksymalnie 6 miesięcy i wypłatę w przedziale 3100-3300 zł.

Główny specjalista do spraw nadzoru budowlanego w branży budowlanej w Departamencie Inwestycji

Jedna z ofert dotyczy głównego specjalisty do spraw nadzoru budowlanego w branży budowlanej, który będzie pełnił nadzór inwestorski w branży budowlanej w zakresie prawidłowego przebiegu prac budowlanych podczas realizacji poszczególnych inwestycji. Do jego obowiązków będzie też należało prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i udział w ich odbiorach oraz prowadzenie rozliczeń kosztów czy uczestniczenie w komisjach robót gwarancyjnych.

Pracę może dostać osoba z polskim obywatelstwem i wykształceniem wyższym technicznym o kierunku budownictwo lub pokrewne oraz o co najmniej czteroletnim stażu pracy. Wymogiem jest też posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej z możliwością kierowania robotami budowlanymi w obiektach budowlanych. Mile widziana jest także przynależność do właściwej izby inżynierów i znajomość zagadnień z zakresu wymaganego na ww. stanowisku.

Pracodawca oferuje pierwszą umowę o pracę na czas określony do 6 miesięcy i wynagrodzenie od 2800 do 4400 zł brutto.

Niezbędne dokumenty należy złożyć do 13 maja w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego z oznaczeniem oferty sygnaturą: BKP-I.210.26.2022 oraz dopiskiem: "Nabór na stanowisko głównego specjalisty do spraw nadzoru budowlanego w branży budowlanej w Departamencie Inwestycji".

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

1028 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39