Turystyka - wspólna sprawa

2006.04.27 00:00
W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku odbywa się pierwsza z ponad dwudziestu konferencji regionalnych "Turystyka - wspólna sprawa".

Konferencję oficjalnie otworzył Jan Kamiński - wicemarszałek województwa podlaskiego. Biorą w niej udział: Andrzej Głowacki - team lider projektu i prezes DGA S.A., Katarzyna Kobylińska z JDJ Bachalski oraz Grzegorz Chocian - Regionalny Koordynator Projektu.
Konferencja ma na celu przybliżenie potencjalnym beneficjentom korzyści płynących z uczestnictwa w projekcie szkoleniowo-doradczym "Turystyka - wspólna sprawa", do których należy podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i pracowników firm oraz organizacji turystycznych, a także nauka języków obcych.

"Turystyka wspólna sprawa" - jest to pierwszy w Polsce tak duży projekt szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej. Na koszt realizacji projektu przeznaczono 22 miliony złotych - 1/5 tej kwoty otrzyma nasze województwo. Projektem objęte będą również jednostki samorządu terytorialnego, organizacje przedsiębiorców, pracododawcy, organizacje wspierania przedsiębiorczości oraz organizacje pozarządowe działające w sektorze turystyki. Na początku projekt zostanie wdrażany w pięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko - pomorskim, pomorskim, świętokrzyskim oraz podlaskim. Każdy uczestnik konferencji będzie miał pierwszeństwo w zapisaniu się na atrakcyjne szkolenia dotyczące m.in. nowoczesnego sposobu zarządzania w turystyce i pozyskiwania środków na rozwój z funduszy Unii Europejskiej.

W szkoleniach będzie mogła uczestniczyć nie tylko kadra zarządzająca ale również pracownicy poszczególnych sektorów. Udział w nich weźmie co najmniej 4 tysiące osób, spędzając w salach szkoleniowych 300 tysięcy godzin.
Projekt w ramach komponentu szkolenia językowe obejmie naukę 4 języków na 7 poziomach nauczania. Wśród nauczanych języków znajdą się: język angielski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. Nauczanie języka prowadzone będzie w stosunkowo niewielkich grupach i łącznie obejmie 94 godziny lekcyjne.

W białostockiej konferencji udział bierze 107 uczestników. Kolejne konferencje odbędą się 9 maja w Białowieży, 11 maja w Łomży i 12 maja w Augustowie.


1190 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39