Tuż po majówce ruszają matury. Kiedy będą egzaminy? [HARMONOGRAM]

2022.04.30 12:50
Tuż po majówce maturzyści zasiądą do napisania egzaminów dojrzałości. Kiedy przypadają terminy matur z konkretnych przedmiotów?
Tuż po majówce ruszają matury. Kiedy będą egzaminy? [HARMONOGRAM]
Fot: pixabay.com

Tuż po majówce uczniowie szkół średnich w całym kraju zasiądą do napisania jeśli nie najważniejszego, to na pewno jedno z najważniejszych, egzaminów w swoim życiu. Na początku jak zawsze maturzyści rozpoczną egzaminy językiem polskim. W internecie młodzież prześciga się w domysłach, odnośnie tego, co może się pojawić w tym roku.

Jak czytamy na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, przystąpienie do egzaminu maturalnego w maju 2022 r. zadeklarowali: uczniowie ostatnich klas liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz szkół artystycznych, tj. tegoroczni absolwenci (ok. 289 300 osób, które przystąpią do ok. 1 426 800 egzaminów w części pisemnej. Jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, to do matury przystąpi 41 osób.

Matura ustna nie jest obowiązkowa

W tym roku zaplanowano około 1800 egzaminów z części ustnej: 215 z języka polskiego, 1230 z języka angielskiego, 15 z języka białoruskiego, 60 z języka francuskiego, 170 z języka hiszpańskiego, 105 z języka niemieckiego i 5 z języka rosyjskiego. Matura ustna z języka polskiego i obcego nie jest obowiązkowa, mogą jednak do niej przystąpić osoby, którzy potrzebują jej, by dostać się na zagraniczną uczelnię.

W 2022 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku absolwentów technikum:

"Po raz pierwszy w 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z 2022 r.), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu” - czytamy na stronie OKE Łomża.

Wśród przedmiotów rozszerzonych królował język angielski

Jeśli chodzi o egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, to największym zainteresowaniem cieszył się język angielski (wybrało go 66,6% absolwentów), matematyka (26,8% absolwentów), geografia (22,6% absolwentów), język polski (22,1% absolwentów) oraz biologia (16,2% absolwentów). W tyle pozostały takie przedmioty jak chemia, historia, fizyka, wos, informatyka, język niemiecki i historia sztuki.

Podczas matury każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne. Pierwsza rozpocznie się o godz. 9.00, a druga 14.00. Wyniki matur zostaną ogłoszone 5 lipca.

Aby zdać maturę należy napisać trzy egzaminy obowiązkowe (z języka polskiego, matematyki, języka obcego) i uzyskać z każdego z nich minimum 30%. Konieczne jest też przystąpienie do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (nie ma tu określonego progu zaliczenia).

W czerwcu termin dodatkowy, w sierpniu "poprawka"

Termin dodatkowy przypada od 1 do 15 czerwca. Przeprowadzany jest dla osób, które z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogły przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu w czerwcu.

Termin poprawkowy zaplanowano na 23 sierpnia. Przeprowadzany jest dla tych zdających, którzy w maju/czerwcu przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej. Wyniki tzw. "poprawki" będą znane 9 września 2022 r.

HARMONOGRAM

4 maja 2022 (środa):
- godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),
- godz. 14.00 – język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

5 maja 2022 (czwartek):
- godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
- godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

6 maja 2022 (piątek):
- godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
- godz. 14.00 – język francuski, język niemiecki, język włoski, język rosyjski, język hiszpański (poziom podstawowy).

9 maja 2022 (poniedziałek):
- godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny),
- godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2022 (wtorek):
- godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
- godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

11 maja 2022 (środa):
- godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
- godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

12 maja 2022 (czwartek):
- godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
- godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

13 maja 2022 (piątek):
- godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
- godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

16 maja 2022 (poniedziałek):
- godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
- godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony i dwujęzyczny).

17 maja 2022 (wtorek):
- godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
- godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

18 maja 2022 (środa):
- godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
- godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

19 maja 2022 (czwartek):
- godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
- godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

20 maja 2022 (piątek):
- godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
- godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski (poziom rozszerzony).

23 maja 2022 (poniedziałek):
Egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Justyna Fiedoruk
justyna.f@bialystokonline.pl

868 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39