Twórcy z szansą na stypendia. Wnioski można składać do końca miesiąca

2016.11.03 12:55
Młodzi twórcy zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami mogą ubiegać się o stypendia artystyczne Prezydenta Miasta Białegostoku na 2017 r. Wnioski można składać do 30 listopada.
Twórcy z szansą na stypendia. Wnioski można składać do końca miesiąca
Fot: pixabay.com
Stypendium można uzyskać także w dziedzinie fotografii

Stypendia mogą zostać przyznane osobom działającym na terenie Białegostoku, które nie ukończyły 35. roku życia, w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury. Otrzymać można stypendium roczne lub półroczne.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: dane osobowe wnioskodawcy, program stypendium i harmonogram pracy, uzasadnienie celowości przyznania stypendium, w tym wykazujące związek z Białymstokiem, informację o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i osiągnięciach, wysokość wnioskowanej kwoty stypendium oraz informację o otrzymanych stypendiach w okresie 3 ostatnich lat i o które ubiega się z innych źródeł.

Planując zakres i harmonogram programu stypendium, należy uwzględnić, że projekt powinien być zrealizowany najpóźniej do końca 2017 r. Wytworzone dzieła (np. publikacje, albumy muzyczne), dobra kultury lub inne wyniki uzyskane dzięki realizacji stypendium nie podlegają sprzedaży.

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendiów znajdują się na stronie www.stypendia-bialystok.pl (w dziale: Młodzi Twórcy).

Anna Dycha
anna.d@bialystokonline.pl

791 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39