Uchylenie powstania gminy Grabówka było niekonstytucyjne

2017.06.01 18:06
Rozporządzenie uchylające powstanie gminy Grabówka jest niekonstytucyjne. 1 czerwca Trybunał Konstytucyjny zajął stanowisko w tej sprawie.
Uchylenie powstania gminy Grabówka było niekonstytucyjne
Fot: Dorota Mariańska
Tadeusz Karpowicz, sołtys Grabówki

W marcu parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej złożyli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP, a także z Ustawą o samorządzie gminnym rozporządzenia, które pozwoliło na uchylenie utworzenia gminy Grabówka. Złożenie wniosku uzasadniali oni tym, że nie przeprowadzono obligatoryjnych w takich przypadkach (proces przygotowania rozporządzenia) konsultacji społecznych.

Natomiast 1 czerwca Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w tej sprawie. Uznał, że nie zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami jednostek samorządu terytorialnego, których rozporządzenie to dotyczyło. Mowa o rozporządzeniu uchylającym utworzenie gminy Grabówka. Konsultacje zrealizowano wyłącznie w kwestii rozporządzenia o utworzeniu gminy Grabówka, a to zdaniem TK za mało.

"Konsultacje dotyczące utworzenia gmin (Trybunał zajmował się również gminą Szczawa z Małopolski – przyp. red.) były przeprowadzone w innym celu niż ten, który zamierzano osiągnąć, wydając rozporządzenie uchylające" – możemy przeczytać w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

TK zwrócił też uwagę na fakt, że rozporządzenie uchylające datowane jest na 28 grudnia 2015 r. Oznacza to, że zostało wydane tuż przed zaplanowanym na 1 stycznia 2016 r. wejściem w życie rozporządzenia o utworzeniu gminy Grabówka.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego takie działanie prawodawcze Rady Ministrów budzi wątpliwość co do jego zgodności z zasadą budowania zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Ogólnie biorąc pod uwagę nieprawidłowości dotyczące trybu wydania rozporządzenia uchylającego, Trybunał orzekł o niekonstytucyjności tego rozporządzenia.

Dorota Mariańska
dorota.marianska@bialystokonline.pl

1219 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39