Uczniowie mogą dostać pieniądze. Trwa nabór do Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

2024.02.26 18:57
W przyszłym roku szkolnym uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, będą mogli dysponować Szkolny Budżet partycypacyjny. Taką decyzję podjął prezydent miasta.
Uczniowie mogą dostać pieniądze. Trwa nabór do Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego
Fot: D.Gromadzki/UM Białystok

Tadeusz Truskolaski podjął decyzję o utworzeniu Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego. W związku z tym uczniowie publicznych szkół ponaddostawowych będą mogli dysponować środkami w wysokości 4 tys. zł. Tyle dostania każda szkoła, zgłoszona do SPB.

– Chcemy w ten sposób kształtować postawę obywatelską wśród młodzieży, inspirować uczniów do działań pozalekcyjnych i rozwijać w nich umiejętności współpracy. To przedsięwzięcie da także uczniom możliwość większego wpływu na własne otoczenie szkolne – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Szkoły, które chcą wziąć udział w projekcie, muszą złożyć w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego deklarację udziału do 15 maja. 

Realizacja SBP będzie przebiegała zgodnie z poniższym harmonogramem:
- zgłaszanie projektów przez uczniów od 9 do 30 września 2024 r.,
- weryfikacja złożonych propozycji projektów do 11 października 2024 r.,
- głosowanie – w ciągu 10 dni od zakończenia etapu weryfikacji,
- realizacja wybranych projektów do 20 grudnia 2024 r.

Złożone projekty mogą dotyczyć: wydarzeń i inicjatyw na rzecz szkolnej społeczności, wyposażenia przestrzeni szkolnej, wdrażania udoskonaleń organizacji szkoły, które służą uczniom. Każdy uczeń miał możliwość złożenia projektu, warunkiem było jednak zebrania minimum 15 podpisów poparcia od innych uczniów. Weryfikacji projektów będzie w każdej szkole dokonywał zespół powołany przez dyrektora placówki, a w jego skład będą wchodzili nauczyciele i uczniowie nieskładający projektów. Zwycięskie projekty będą realizowane przez dyrekcję szkoły w porozumieniu z autorami pomysłów.

Szkoła, która bierze udział w SBP, musi przeprowadzić wśród swoich wychowanków akcję promocyjno-informacyjną.

Redakcja
24@bialystokonline.pl

541 osób online
Wersja mobilna BiałystokOnline.pl
Polityka prywatności | Polityka cookies
Copyright © 2001-2024 BiałystokOnline Sp. z o.o.
Adres redakcji: ul. Sienkiewicza 49 lok. 311, Białystok, tel. 85 746 07 39